Bài giảng Tuần hoàn một số khu vực đặc biệt

"Bài giảng Tuần hoàn một số khu vực đặc biệt" trình bày tuần hoàn não, lưu lượng tuần hoàn não, điều tiết tuần hoàn não, tuần hoàn vành, lưu lượng mạch vành, điều tiết tuần hoàn vành, tuần hoàn phổi. | Bài 5 tuần hoàn một số khu vực đặc biệt 1-Tuần hoàn não Nguồn gốc - ĐM cảnh trong .ĐM não trước .ĐM não giữa .ĐM thông sau .ĐM nuôi trước .ĐM thông trước - ĐM đốt sống- nền . ĐM não sau .Các ĐM tiểu não lượng tuần hoàn não -BT 750ml phút 15 lưu lượng tâm thu. -Trong phạm vi HA 80-160mmHg lưu lượng TH não không đổi. -Vùng não h đ mạnh máu đến nhiều -Nhu cầu Oxy não lớn Trọng lượng não 1 50 T lượng cơ thể tiêu Oxy 1 5 toàn bộ. 45-50ml phút. .100g chất xám tiêu 4ml Oxxy phút .100g chất trắng tiêu 1ml Oxy phút. Điều tiết tuần hoàn não Tự ĐH Phụ thuộc HA HA tăng mạch não co và ngược lại. Vai trò của TK TK giao cảm giãn TK phó giao cảm co Vai trò của TD -CO2 Tăng giãn giảm co mạch não -O2 Giảm giãn tăng co mạch não. -H Tăng giãn giảm co mạch não. 2 -TUẦN HOÀN VÀNH gốc ĐM vành trái và ĐM vành phải ĐM vành không có Shunt và cơ thắt nên tắc mạch vành thiếu máu LƯU LƯỢNG MẠCH VÀNH -Có khả năng thay đổi nhanh -BT 200-250ml phút. -Khi lao động có thể đạt 3-4l phút nhu cầu Oxy tim cũng tăng. đổi tuần hoàn vành trong chu chuyển tim. -Lưu lượng Tâm thu lưu lượng giảm. Tâm trương lưu lượng tăng. Lưu lượng TH vành ml min Tâm thu Tâm trương 300 Lưu lượng TH 200 vành T 100 Lưu lượng TH vành P áp lực ĐM cơ tim -áp lực -G đ tăng áp P vành trái 0mmHg -G đ tống mái P vành trái tăng dần -Cuối g đ tống máu P vành giảm -Thì tâm trương P vành tăng cao P ĐM cơ tim thì biến đổi ngược lại. Điều tiết TH vành Cơ chế tự điều chỉnh tim tăng h đ TH vành tăng và ngược lại. Do . O2 giảm CO2 tăng giãn mạch vành Cơ chế TD . Chất CH H tăng giãn mạch vành . Các Hormon Thyroxin adrrenalin nitrit theophylin Cơ chế TK - TK G cảm giãn TK phó G cảm co - Vùng dưới đồi vỏ não 3 - TUẦN HOÀN PHỔI TH chức phận n vụ đổi mới khí. Đặc điểm -Ngắn thời gian 4- 5gy TH lớn 16-20gy -Tốc độ nhanh lưu lượng TH lớn -Hệ mao mạch nhiều S 150m2 thành mỏng nhiều sợi đàn hồi - Nhiều mạch tắt Shunt mạch nối anastomos dự trữ chức năng tốt. -áp lực TH thấp lực TH phổi Các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN