Đánh giá hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp và khu kinh tế ở tỉnh Thanh Hóa

Bài viết đã đánh giá hiệu quả hoạt động của các KKT, KCN Thanh Hóa trên cơ sở phân tích các tiêu chí về khả năng thu hút dự án và vốn đầu tư, tình hình sản xuất kinh doanh, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm cho địa phương có KCN, KKT. Mời các bạn cùng tham khảo. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Social Sci. 2013 Vol. 58 No. 6 pp. 146-153 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ Ở TỈNH THANH HÓA Lê Thị Lệ Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Tóm tắt. Đến hết năm 2012 Thanh Hóa có 1 khu kinh tế KKT và 4 khu công nghiệp KCN đang hoạt động. Trong quá trình hình thành và phát triển các KKT và KCN đã đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và của vùng Bắc Trung Bộ nói chung. Bài viết đã đánh giá hiệu quả hoạt động của các KKT KCN Thanh Hóa trên cơ sở phân tích các tiêu chí về khả năng thu hút dự án và vốn đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm cho địa phương có KCN KKT. Qua đánh giá cho thấy hiệu quả tích cực của sự phát triển của các KCN KKT Thanh Hóa. Tuy nhiên trong quá trình phát triển các KKT KCN của tỉnh còn tồn tại nhiều khó khăn và hạn chế vì vậy cần phải có giải pháp khắc phục để các KCN và KKT phát huy tối ưu những lợi điểm mà nó mang lại. Từ khóa Khu công nghiệp khu kinh tế tỉnh Thanh Hóa đánh giá hiệu quả hoạt động. 1. Mở đầu Hiện nay Thanh Hóa có 4 KCN và 1 Khu kinh tế đang hoạt động gồm các KCN Lễ Môn Lam Sơn Bỉm Sơn Đình Hương - Tây Bắc Ga và KKT Nghi Sơn mới được thành lập theo Quyết định số 1364 QĐ-TTg ngày 10 10 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Từ khi KCN đầu tiên là Lễ Môn được thành lập năm 1998 đến nay các KCN đã phát huy vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm của tỉnh Thanh Hóa cũng như của vùng Bắc Trung Bộ. Nghiên cứu về tình hình hoạt động của các KCN KKT Thanh Hóa đã có một số nghiên cứu về hiện trạng phát triển các KCN tỉnh Thanh Hóa 2 1 4 . Tuy nhiên phần lớn các nghiên cứu là phân tích thực trạng phát triển của các KCN khi chưa thành lập KKT hoặc các số liệu báo cáo về hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong các KCN KKT chưa có các đánh giá về hiệu quả hoạt động của các KCN KKT Thanh Hóa. Do vậy Ngày nhận bài .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    110    0    24-11-2020
16    3    0    24-11-2020