Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Chuyện lạ lúc nào cũng có

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Trần Đình Vạn, 47 tuổi. Giáo sư sử học của trường đại học Nghìn Xuân. Trên bục giảng ông thực sự là một nhà giáo thâm hậu có thể thao thao thâu tóm, và cắt nghĩa hành vi lớn, bé của các vị vua trong mọi thời đại. Từ vị vua nghiêm chỉnh, có công lao với dân tộc cho đến vị vua suốt ngày nằm, thích làm và xem chuyện âm dương hiển hiện qua quan hệ giữa cung nữ và đám hoạn quan giả.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.