Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Viết thư cho một ngón tay út.

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Người ta có nhiều cách thức để nói vơí nhau, mỗi người nói một kiểu. Có kẻ nói ít, có kẻ nói quá nhiều theo cái nghĩa nói lung tung loạn cào cào, chuyện gì cũng có thể nói đượcvà anh đã gặp những người ấy, họ ngồi cạnh người yêu, họ uống rượu, uống bia rồi cà khịa với người yêu làm người yêu xấu hổ. Anh ghét những người như thế. Khi anh ngồi cạnh em bất cứ ở một chỗ nào, anh có cách của mình

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.