Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Đôi mắt màu hòng

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Đôi mắt ấy làm tôi xao xuyến, run run! Đó là 1 đôi mắt rất đẹp, 1 vẻ đẹp trong sáng, 1 đôi mắt nhìn cuộc sống màu hồng hạnh phúc. Tình cờ tôi gặp cô gái nhỏ bé với đôi mắt xoe tròn trong một dịp đặc biệt. Hai đứa đều bị thất tình và mới chia tay với người yêu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.