Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng tránh gây ngộ độc cho trẻ trong trường mầm non

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm giữ vị trí quan trọng đối với sức khoẻ của con người, góp phần nâng cao sức lao động, phòng chống bệnh tật và đem lại niềm hạnh phúc cho mỗi người, mỗi gia đình và nhất là các cháu trong độ tuổi mầm non sẽ là mầm non của tương lai đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm một số biện pháp giáo dục cho trẻ! | Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh ATTP và phòng tránh gây ngộ độc cho trẻ trong trường mầm non. UBND QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG MẦM NON THANH XUÂN TRUNG - - s ng kiÕn kinh nghiÖm ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ PHÒNG TRÁNH GÂY NGỘ ĐỘC CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON Lĩnh vực Chăm sóc nuôi dưỡng Cấp học Mầm non Người thực hiện Lê Mỹ Hạnh N m häc 2017 - 2018 MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. 2 i Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh ATTP và phòng tránh gây ngộ độc cho trẻ trong trường mầm non. I. CƠ SỞ LÝ LUẬN . 2 II. CƠ SỞ THỰC TIỄN . 3 Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và cách phòng ngừa . 3 III. NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN . 4 BIỆN PHÁP 1 Một số biện pháp phòng tránh gây ngộ độc cho trẻ trong trường mầm non . 4 1. Triệu chứng ngộ độc thực phẩm . 4 2. Cách xử trí khi bé bị ngộ độc thực phẩm . 5 3. Cách phòng ngừa . 5 4. Một số loại thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ngộ độc ở người. . 5 5. Một số món ăn kỵ nhau . 7 BIỆN PHÁP 2 Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non . 9 1. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non . 9 2. Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non . 13 3. Vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non Thanh Xuân Trung 14 4. Kết quả đạt được . 20 C. KẾT LUẬN . 21 I. KẾT LUẬN . 21 ii Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh ATTP và phòng tránh gây ngộ độc cho trẻ trong trường mầm non. A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm VSATTP đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các ngành các cấp và của toàn xã hội đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống. Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển về nhận thức thể chất ngôn ngữ tình cảm và thẩm mỹ. Để đạt được mục tiêu phát triển toàn diện thì việc kết hợp hài hoà giữa nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ và giáo dục là điều tất yếu. Mọi trẻ em sinh ra đều có quyền chăm sóc nuôi dưỡng tồn tại và phát triển. Vì một tương

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.