Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Sáng kiến “Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non”. Sáng kiến này giúp hạn chế tối đa tai nạn thương tích cho trẻ không chỉ thế sáng kiến còn giúp nhà trường nâng cao chất lượng và tạo được uy tín từ phụ huynh và địa phương. | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T PHÒNG GIÁO D ẠO HUYỆN KIM BÔI ỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KIM BÔI TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG BẮC TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG BẮC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRONG TRƯỜNG MẦM NON BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NG CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TĂNG CƯỜ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÀ TRƯỜNG Tác giả Trần Nhung Hài Trình độ chuyên môn ĐHSP mầm non Chức vụ Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác Trường mầm non Đông Bắc MỤC LỤC STT Nội dung Trang 1 CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1 2 CHƯƠNG II MÔ TẢ NỘI DUNG SÁNG KIẾN 3 3 1. Nêu vấn đề của Sáng kiến 3 4 2. Giải pháp thực hiện sáng kiến 4 5 2.1. Tìm hiểu nắm rõ những nguyên nhân gây TNTT trong 4 trường mầm non. 6 2.2. Xây dựng kế hoạch trường học an toàn phòng 6 chống tai nạn thương tích cho trẻ trong năm học 7 2.3. Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nhân viên kiến thức 9 kỹ năng cơ bản để phòng chống và xử trí các tình huống khi tai nạn xảy ra 8 2.4. Tổ chức công tác tuyên truyền phòng chống TNTT cho trẻ 11 với nhiều hình thức và nội dung thiết thực 9 2.5. Xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo môi trường an toàn cho 13 trẻ trong các hoạt động ở trường mầm non 10 2.6. Tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng trường học an 13 toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ năm học 2017 2018 8 3. Khả năng áp dụng nhân rộng sáng kiến 16 11 CHƯƠNG III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 17 12 1. Kết luận 17 13 2. Đề xuất kiến nghị 18 14 2.1. Bài học kinh nghiệm 18 15 2.2. Ý kiến đề xuất 19 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt Nội dung 1 TNTT Tai nạn thương tích 2 CS ND GD Chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục 3 VSMT Vệ sinh môi trường 4 VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm 5 CB GV NV Cán bộ giáo viên nhân viên 6 TTYT Trung tâm Y tế CHƯƠNG I TỔNG QUAN Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai chính vì vậy trẻ em luôn là đối tượng được các gia đình và toàn xã hội quan tâm chăm sóc giáo dục và được bảo vệ về sức khỏe tính mạng nhưng hiện nay trẻ em trên thế giới nói chung và trẻ em ở Việt Nam nói riêng tỉ lệ trẻ bị tai nạn

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.