Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Giải pháp thực hiện môi trường học tập thân thiện, tích cực cho học sinh tiểu học

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Mục đích của sáng kiến này nhằm xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực với học sinh qua đó giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phù hợp với yêu cầu tiếp cận với nền giáo dục hiện đại và góp phần giáo dục các em trở thành con người phát triển toàn diện. | UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜN TIỂU HỌC THẠCH BÀN A SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Giải pháp thực hiện môi trường học tập thân thiện tích cực cho học sinh tiểu học Lĩnh vực Môn Quản lý Cấp học Tiểu học Họ và tên tác giả Nguyễn Thị Thúy Mai Chức vụ Hiệu trưởng ĐT 0934616834 Đơn vị Trường Tiểu học Thạch Bàn A Quận Long Biên Hà Nội Long Biên tháng 4 năm 2019 2 Mục lục 3 10 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu 1.1. Cơ sở lí luận Trong nhà trường học sinh được tiếp thu những tri thức khoa học một cách có hệ thống những kỹ năng kỹ xảo cần thiết để hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp ban đầu của con người mới. Môi trường giáo dục luôn có tác động rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách của các em thông qua các mối quan hệ xã hội đa dạng. Tuy nhiên một số thầy cô chưa đề cao việc tự đánh giá của học sinh mà cho rằng các em còn nhỏ nên thường làm hộ các em dẫn đến việc các em học sinh còn những hạn chế về nhân cách rụt rè thụ động thiếu tự tin vào bản thân không dám đề đạt ý kiến không mạnh dạn thể hiện khả năng Từ thực tế trên đòi hỏi trường tiểu học phải chọn lựa con đường cách thức giáo dục phù hợp để chuẩn bị thật tốt cho các em thành những công dân tương lai có đạo đức trí tuệ và thể lực tốt và tâm hồn trong sáng. Một trong các con đường đó là phải xây dựng và thực hiện cho được môi trường học tập thân thiện tích cực trong trường tiểu học. 1.2. Cơ sở thực tiễn Trường tiểu học nơi tôi công tác là trường được xây dựng từ năm 1996. Nhà trường có diện tích 4322m2 bao gồm Có 21 phòng học văn hóa với các thiết bị dạy học hiện đại Mỗi phòng có đủ 30 bàn ghế cho 30 học sinh 01 máy chiếu projecter 01 máy chiếu đa vật thể 01 máy tính có kết nối internet Có 05 phòng học chức năng phòng Tin học Âm nhạc Mỹ thuật Chuyên đề phòng Tiếng Anh Có 01 sân chơi rộng rãi thoáng mát an toàn. Trường luôn đạt Tập thể lao động tiên tiến. Tuy nhiên trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh còn có điểm bất cập như việc khai thác và sử dụng cơ sở vật chất chưa .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.