Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Rèn đọc thành tiếng cho học sinh lớp 5 trong phân môn Tập đọc

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Mục đích của sáng kiến này nhằm giúp học sinh củng cố, phát triển kĩ năng đọc trơn, đọc thầm đã được hình thành ở các lớp dưới; tăng cường tốc độ đọc, khả năng đọc lướt; khả năng đọc diễn cảm. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây! | Rèn đọc thành tiếng cho học sinh lớp 5 trong phân môn Tập đọc PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài Môn Tiếng Việt trong trường phổ thông có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ được thể hiện trong bốn dạng hoạt động tương ứng với chúng là bốn kĩ năng nghe nói đọc viết. Tập đọc là phân môn của chương trình Tiếng Việt bậc Tiểu học. Đây là phân môn có vị trí đặc biệt trong chương trình vì nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển cho học sinh kĩ năng đọc một kĩ năng quan trọng hàng đầu của học sinh bậc Tiểu học. Tập đọc là một phân môn thực hành. Nhiệm vụ quan trọng nhất của nó là hình thành năng lực đọc cho học sinh. Năng lực đọc được tạo nên từ bốn kĩ năng bộ phận cũng là bốn yêu cầu về chất lượng của đọc đọc đúng đọc nhanh đọc lưu loát trôi chảy đọc hiểu thông hiểu nội dung văn bản mình đọc và đọc hay đọc diễn cảm . Năng lực đọc có nhiều mức độ nhiều tầng bậc khác nhau. Bốn kĩ năng đọc được hình thành trong hai hình thức đọc đọc thành tiếng và đọc thầm. Chúng được rèn luyện đồng thời hỗ trợ lẫn nhau. Sự hoàn thiện kĩ năng này sẽ tác động đến kĩ năng kia. Vì vậy đọc đúng là tiền đề của đọc nhanh cũng như cho phép thông hiểu nội dung văn bản. Đọc trở thành đòi hỏi đầu tiên đối với mỗi học sinh khi bước vào bậc Tiểu học. Tập đọc với tư cách là phân môn của Tiếng Việt ở Tiểu học có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu này. Trong khi đó ở trường Tiểu học việc dạy đọc bên cạnh những thành công cũng có nhiều hạn chế học sinh của chúng ta chưa đọc được tốt như mong muốn. Kết quả đọc của các em chưa đáp ứng được yêu cầu của việc hình thành kĩ năng đọc. Các em chưa nắm được công cụ hữu hiệu để lĩnh hội tri thức tư tưởng tình cảm của người khác chứa đựng trong văn bản được đọc. Giáo viên cũng còn lúng túng khi dạy Tập đọc. Cần phải đọc với giọng như thế nào Làm thế nào để chữa lỗi phát âm cho học sinh Làm thế nào để 1 18 Rèn đọc thành tiếng cho học sinh lớp 5 trong phân môn Tập đọc các em đọc đúng hơn hay hơn diễn cảm hơn . đó .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.