Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số kĩ năng thực hành nghi thức Đội trong Liên đội trường Tiểu học

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Việc thực hiện tốt các yêu cầu về nghi thức đội là một trong những nội dung cơ bản trong chương trình rèn luyện đội viên, nội dung thực hiện tốt các kỹ năng về nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh giúp cho mỗi đội viên thực hiện 4 tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, là mục tiêu phấn đấu cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, . | PHÒNG GIÁO DỤC amp ĐÀO TẠO QUẬN THANH XUÂN - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KỸ NĂNG NGHI THỰC HÀNH THỨC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH TRONG LIÊN ĐÔI TRƯỜNG TIỂU HỌC Lĩnh vực Công tác đội 1 MỘT SỐ KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHI THỨC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH TRONG LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC I PHẦN THỨ NHẤT - MỞ ĐẦU Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là Tổ chức của Thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách Nội dung này khẳng định Thiếu niên Việt Nam có một tổ chức đại diện cho mình và của mình có tính quần chúng và tính cách mạng đi theo con đường của Bác Hồ kính yêu và sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. Đội được khẳng định là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nó thể hiện sự lớn mạnh của Đội trong quá trình hoạt động tạo cho Đội viên được giáo dục và tự giáo dục thông qua các hoạt động tập thể mà Đội tổ chức. Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho các em thiếu nhi thông qua các hoạt động Đội nhằm giúp các em nâng cao nhận thức về lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội sự hiểu biết về truyền thống dân tộc truyền thống cách mạng của Đảng của Đoàn của Đội. Từ đó xây dựng tình cảm tốt đẹp cho các em Đội viên nâng cao lòng yêu nước tinh thần tự lập tự cường truyền thống bất khuất kiên cường song rất giàu lòng nhân ái của dân tộc biết ơn những anh hùng liệt sĩ và cả những người đang ngày đêm nuôi nấng dạy dỗ mình. Qua hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức Đội còn góp phần làm cho các em Đội viên phát triển lòng nhân ái lòng vị tha kích thích tính tích cực trong hoạt động chính trị - xã hội góp phần vào việc xây dựng cộng đồng. Các em là thành viên của tổ chức Đội phải thực hiện các nhiệm vụ chung của Đội đó là 2 Đội viên phải thực hiện Điều lệ Đội nghi thức Đội và chương trình rèn luyện Đội viên thể hiện tính kỉ luật của Đội viên đối với tổ chức của mình. Thể hiện trách nhiệm của Đội viên đối với tổ chức của mình là giúp cho Đội phát

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.