Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động giáo dục thể chất đạt hiệu quả ở trường Tiểu học

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Mục đích của sáng kiến này là nghiên cứu thực trạng hoạt động giáo dục Thể chất trong trường tiểu học, trên cơ sở những kết quả nghiên cứu, đề ra một số biện pháp chỉ đạo của Ban giám hiệu. Từ đó, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục Thể chất ở trường tiểu học. | CHỮ VIẾT TẮT HS Học sinh GV Giáo viên TPT Tổng phụ trách CBGV Cán bộ giáo viên TH Tiểu học HĐGDTC Hoạt động giáo dục Thể chất CLB Câu lạc bộ TDTT Thể dục thể thao TTXS Tiên tiến xuất sắc TNCS HCM Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TNTP HCM Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh TB Trung bình SL Số lượng HKI Học kỳ I HKII Học kỳ II BP Biện pháp NXB Nhà xuất bản GD ĐT Giáo dục Đào tạo 1 2 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn nghiên cứu Như chúng ta đã biết trong nhà trường thể dục thể thao gồm giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa. Hoạt động Giáo dục thể chất là một hoạt động giáo dục hết sức quan trọng góp phần giáo dục và rèn luyện con người phát triển toàn diện. Hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường gồm giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho học sinh. Hoạt động Giáo dục thể chất HDDGDTC ở các nhà trường nhằm tăng cường sức khỏe phát triển thể chất góp phần hình thành và bồi dưỡng nhân cách đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh. Có thể nói vốn quí nhất của mỗi con người là sức khỏe và trí tuệ. Có sức khỏe tốt sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển được tốt hơn và ngược lại. Thể dục thể thao TDTT giúp học sinh có được sức khỏe tốt từ đó học tập các môn học và tham gia các hoạt động ở nhà trường đạt hiệu quả cao hơn chính là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục để các em trở thành những con người có ích cho xã hội. Hoạt động TDTT giúp cho học sinh HS có tính kỉ luật cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể tinh thần đoàn kết tác phong nhanh nhẹn sự cố gắng tính thật thà trung thực. Tập luyện TDTT thường xuyên và có kế hoạch giúp các em có một nếp sống lành mạnh vui tươi học tập và làm việc khoa học. Từ đó góp phần giáo dục đạo đức và hình thành nhân cách cho học sinh. Hiện nay đứng trước xu thế hội nhập đất nước đang cần nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước ngành giáo dục phải có nhiệm vụ đáp ứng được yêu cầu đó. Đảng và nhà nước ta thường xuyên quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.