Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hình thức dạy học theo nhóm cho học sinh lớp 3

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Sáng kiến đề ra một số giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả của phương pháp dạy học theo nhóm cho học sinh lớp 3, qua đó góp phần chuyển hóa trong đội ngũ giáo viên từ tri thức thành ý thức, kỹ năng dạy học theo nhóm, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh, đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của xã hội. | 1 A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn sáng kiến Ngày nay đất nước ta đang trên con đường hội nhập và phát triển. Để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế cần có nguồn nhân lực có trình độ học vấn rộng năng động sáng tạo có kĩ năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống sẵn sàng gánh vác trách nhiệm để làm việc có hiệu quả trong môi trường biến đổi không ngừng. Những phẩm chất đó không phải là những phẩm chất có sẵn ở mỗi con người mà phải được hình thành và phát triển trong quá trình giáo dục. Ngành giáo dục phải không ngừng đổi mới một cách toàn diện cả về nội dung chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học để đào tạo những thế hệ con người đủ trí tuệ năng lực và phẩm chất cần thiết đáp ứng với nhu cầu của xã hội. Trong nhà trường hoạt động dạy học có vai trò rất lớn đến chất lượng học tập của học sinh. Phương pháp dạy học của giáo viên là công cụ hữu hiệu nhất để việc dạy học đạt được mục tiêu đã định. Phương pháp dạy học có ảnh hưởng trực tiếp sâu sắc đến tâm hồn tình cảm lý trí nghị lực và kĩ năng của học sinh. Phương pháp dạy học tốt sẽ cho ra những sản phẩm tốt phương pháp dạy học chưa tốt sẽ là một trong những nguyên nhân tạo ra những thế hệ con người thụ động thiếu sáng tạo thiếu tự tin trong cuộc sống trong học tập và trong công việc. Vì vậy mỗi giáo viên cần tích cực đổi mới phương pháp dạy học áp dụng những phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học tích cực để giúp học sinh trở nên tích cực chủ động sáng tạo biết cách tự học và trau dồi năng lực kỹ năng cần thiết cho bản thân. Trong dạy học việc áp dụng phương pháp tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm là hình thức đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực giúp các em rèn luyện và phát triển kỹ năng làm việc kỹ năng giao tiếp phát 2 huy tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với nhóm và lớp học sinh góp phần vào việc giáo dục toàn diện học sinh. Chính vì vậy mà tôi chọn cho mình sáng kiến quot Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hình .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.