Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp rèn kĩ năng đổi một số đơn vị đo lường: đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5A3, 5A4 trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Sáng kiến được thực hiện với mục đích nghiên cứu lí luận và thực tiễn để đánh giá thực trạng việc đổi sai đơn vị đo lường của học sinh. Từ đó đề xuất và lựa chọn một số giải pháp giúp học sinh lớp 5A3, 5A4 khắc phục những lỗi sai cơ bản mà học sinh hay mắc như nhầm lẫn mối quan hệ giữa các đơn vị đo, viết sai các đơn vị đo, nhầm lẫn khi đổi các đơn vị đo cách từ hai, ba đơn vị đo trở lên | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tam Đường ngày 15 tháng 6 năm 2020 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở Chúng tôi ghi tên dưới đây Số Ngày tháng Nơi công Chức Tỷ lệ Ghi Trình thứ Họ và tên năm sinh tác danh đóng góp chú độ tự vào việc chuyên tạo ra môn sáng kiến Văn Thị Trường 14 02 1979 Tiểu học Giáo 1 Huệ Đại 50 viên 2 Trần 01 06 1978 Thị trấn học 50 Tiến Tam Tuấn Đường Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Một số biện pháp rèn kĩ năng đổi một số đơn vị đo lường đơn vị đo độ dài đơn vị đo khối lượng đơn vị đo diện tích cho học sinh lớp 5A3 5A4 trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường. Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường Lai Châu Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Lớp 5a3 5A4 Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường Lai Châu Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu 20 08 2019 Mô tả bản chất của sáng kiến Khi thực hiện các giải pháp Học sinh có kĩ năng đổi các đơn vị đo lường thành thạo chính xác không nhầm lẫn giữa các đơn vị đo. Nâng cao kĩ năng tự học kĩ năng chia sẻ hợp tác kĩ năng nhận xét và chữa bài cho nhau. Thay thế 1 cho các giải pháp cũ là Học sinh đổi đơn vị đo lường theo hướng dẫn của giáo viên và giáo viên chữa bài cho học sinh. Giáo viên và học sinh thực hiện được các phương pháp dạy học đổi mới Thầy tổ chức Trò thực hành . Biện pháp này đã phát huy được khả năng tư duy của học sinh. Học sinh mạnh dạn tự tin tham gia các hoạt động học tập một cách tích cực các em nắm chắc mối quan hệ của các đơn vị đo lường và có kĩ năng đổi các đơn vị đo lường thành thạo chính xác không nhầm lẫn . Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến đồ dùng dạy học của giáo viên và học sinh môn Toán bảng phụ tranh ảnh phiếu các bài tập sổ tay toán học máy chiếu giáo viên học sinh và các đoàn thể trong trường. Những thông tin cần được bảo mật Không Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của đồng tác giả. Qua áp dụng các giải

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.