Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp rèn vở sạch- chữ đẹp cho học sinh lớp 3A1 Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Mục đích của sáng kiến này là giúp các em học viết và rèn luyện chữ viết: viết đúng, viết đẹp, viết đảm bảo tốc độ nhằm tạo điều kiện cho các em ghi chép bài học của tất cả các môn học được tốt, mà còn thông qua rèn luyện chữ viết, giáo dục cho các em những phẩm chất đạo đức như: Tính kiên trì, cẩn thận, lòng yêu thích cái đẹp, tinh thần trách nhiệm ý thức tự trọng và thái độ tôn trọng người khác (thể hiện qua chữ viết). | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Tam Đường ngày 31 tháng 3 năm 2017 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở trường Tiểu học Thị Trấn Tam Đường. Tôi ghi tên dưới đây Tỷ lệ Nơi công Trình đóng Ngày tác Chứ Số Họ và độ góp vào Ghi tháng hoặc nơi c TT tên chuyên việc tạo chú năm sinh thường danh môn ra sáng trú kiến Trần Trường Giáo 1 Thị 07 04 1979 Tiểu học Đại học 100 viên Thoa Thị Trấn Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Một số biện pháp rèn vở sạch chữ đẹp cho học sinh lớp 3A1 Trường Tiểu học Thị trấn Tam Đường Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến Đơn vị công tác Trường Tiểu học Thị Trấn Tam Đường Lai Châu. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Tiếng Việt Ngày sáng kiến được áp dụng lần hai ngày 1 tháng 9 năm 2016 đến 20 tháng 5 năm 2017. Mô tả bản chất của sáng kiến GV có một số biện pháp trong phong trào rèn vở sạch chữ đẹp từ đó rút ra được một vài kinh nghiệm như Với biện pháp nêu gương giúp các em có ý thức học hỏi hơn hăng say hơn trong việc rèn chữ và giữ vở sạch. Phân chia các con chữ thành các nhóm chữ đồng dạng giúp cho học sinh nắm chắc được các nét và cách viết các con chữ. Học sinh biết cách giữ vở không để mực giây ra vở trong khi viết và sau khi viết. Giáo viên phụ huynh học sinh biết cách chọn vở bút bảng.đúng tiêu chuẩn để luyện chữ. 5 Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến Vở loại 5 ô li nhỏ viết không thấm mực bút viết thì dùng bút mực để viết và bút A để kẻ giấy bọc vở có giấy bóng kính bọc ngoài cùng để giữ gìn sách vở. Riêng bảng con dùng loại bảng có ô ly to viết không trơn. Ánh sáng phòng học bảng lớp chống lóa có dòng kẻ rõ ràng theo đúng vở ô li của học sinh bàn ghế của học sinhđúng kích cỡ thiêu chuẩn đối với học sinh tiểu học. Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả Chữ viết của học sinh đều đẹp đúng độ cao kiểu chữ học sinh biết giữ gìn vở sạch đẹp giáo viên có kinh nghiệm trong việc rèn vở sạch chữ đẹp cho học sinh. Đánh

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.