Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Một số đặc điểm sinh học của bọ vòi voi hại cây điều tại lâm đồng

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Thông qua bài viết này trình bày về một số đặc điểm sinh học của bọ vòi voi hại cây điều tại lâm đồng. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết. | MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ VÒI VOI HẠI CÂY ĐIỀU TẠI LÂM ĐỒNG Đỗ Xuân Đạt Đỗ Minh Đức và Lại Tiến Dũng Viện Bảo vệ thực vật Bọ vòi voi hại điều Alcides sp. thuộc họ vòi phình to chiều dài nhộng trung bình 11 - voi Curculionidae bộ cánh cứng Coleoptera 12mm chiều rộng trung bình 2-3mm. Chân và là loài côn trùng biến thái hoàn toàn với 4 pha cánh nhìn rõ xếp trước ngực gập về phía mặt phát dục trứng ấu trùng sâu non nhộng và bụng cuối đốt bụng có 3 gai lồi cứng. Khi trưởng thành. chuẩn bị vũ hóa nhộng có màu nâu sẫm. Thời Trứng Trưởng thành bọ vòi voi đẻ trứng rải gian tiền nhộng của bọ vòi voi tương đối dài rác từng quả một trong mô cây trứng khi mới đẻ trung bình 3 8 - 5 2 ngày. Kết quả theo dõi cho có màu trắng đục hình dạng như xúc xích hơi thấy điều kiện nhiệt độ ảnh hưởng không lớn cong chiều dài trứng 0 8 - 1 3 mm chiều rộng tới thời gian tiền nhộng cụ thể trong điều kiện khoảng 0 4 - 0 5 mm. Khi trứng chuẩn bị nở ở nhiệt độ thấp 18 8 C thời gian tiền nhộng 5 2 giữa thường phình to một đầu trong suốt. Qua 2 1 5 ngày ở điều kiện nhiệt độ cao 27 5 C thời đợt theo dõi ở điều kiện nhiệt độ thấp 18 8 C gian tiền nhộng 3 8 1 6 ngày. Thời gian ẩm độ 94 5 Lâm Đồng thời gian trứng là nhộng của bọ vòi voi phụ thuộc khá chặt chẽ 10 8 1 5 ngày nhưng ở điều kiện nhiệt độ cao vào điều kiện nhiệt độ và ẩm độ. Trong điều 27 5 C ẩm độ 78 8 Viện Bảo vệ thực vật kiện nhiệt độ 18 8 oC ẩm độ 94 5 thời gian thời gian trứng rút ngắn chỉ có 7 5 1 8 ngày. của nhộng kéo dài 12 8 1 3 ngày điều kiện Như vậy nhiệt độ chênh lệch khoảng 10 C thì nhiệt độ 27 5 oC ẩm độ 78 8 thời gian nhộng thời gian trứng kéo dài trung bình khoảng 3-4 chỉ có 9 36 1 2 ngày. ngày. Trưởng thành Trưởng thành bọ vòi voi Ấu trùng Ngay sau khi nở ấu trùng di khi mới vũ hóa có màu đen bóng sau chuyển chuyển rất linh hoạt đục ngay vào trong mầm màu nâu tối trên cơ thể có nhiều chấm nhỏ non và chỉ sau vài giờ chúng đã ăn phần mô màu trắng phân bố đều trên cơ thể. Đầu có mềm trong mầm. Ấu trùng các tuổi của bọ vòi

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.