Chính sách bảo mật thông tin

tailieuxanh.com cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Thành viên có thể đọc bản “Chính sách bảo mật” để hiểu hơn những cam kết mà Ban quản trị thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lời của người truy cập

1. Thông tin các nhân
Các thông tin thu thập qua website tailieuxanh.com sẽ được chúng tôi
- Hỗ trợ khách hàng khi có mua tài liệu trên hệ thống tailieuxanh.com
- Giải đáp thắc mắc khách hàng
- Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên website của tailieuxanh.com
- Thực hiện các hoạt động quảng bá, event liên quan đến các sản phẩm và dịch của tailieuxanh.com

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại tailieuxanh.com, thành viên sẽ được yêu cầu đăng ký với Ban quản trị thông tin cá nhân (Email, Họ tên, số điện thoại liên lạc,...) Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. tailieuxanh.com không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
Ban quản trị cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang thành viên xem, số links (liên kết) bạn click và nhưng thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến tailieuxanh.com. Ban quản trị cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt web thành viên sử dụng mỗi khi truy cập vào website tailieuxanh.com, bao gồm: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian,...

2. Sử dụng thông tin cá nhân

tailieuxanh.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của thành viên với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Khi cần thiết, ban quản trị có thể sử dụng thông tin này để liên hệ trực tiếp với thành viên như: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin event mới. Thành viên có thể nhận được thư định kỳ cung cấp các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của tailieuxanh.com.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên tailieuxanh.com

4. Chính sách bảo mật đối với tài liệu

tailieuxanh.com tôn trọng bản quyền của những thông tin, tài liệu mà Thành viên đưa lên tailieuxanh.com, tuy nhiên tailieuxanh.com có toàn quyền biên tập lại nội dung sao cho phù hợp hoặc hủy bỏ những thông tin,tài liệu mà Thành viên cung cấp cho tailieuxanh.com mà không cần thông báo cho Thành viên để đảm bảo rằng những thông tin, tài liệu được đăng ký phù hơp với Quy định của tailieuxanh.com.

tailieuxanh.com có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn sự truy cập và sử dụng website của Thành vên nếu như Thành viên có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho Thành viên.

tailieuxanh.com có quyền từ chối đăng ký làm Thành viên của những Thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách Thành viên trên tailieuxanh.com.

tailieuxanh.com có quyền cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Thành viên vi phạm quy định đăng tải thông tin,tài liệu trên website tailieuxanh.com hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát,cơ quan thuế, văn phòng luật sư, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương, hoặc công ty làm về bảo mật yêu cầu công ty chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân, tailieuxanh.com sẽ cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên với mục đích bảo vệ quyền lợi, thương hiệu, tài sản của tailieuxanh.com.

tailieuxanh.com có quyền gửi thư điện tử với mục đích quảng cáo, cung cấp thông tin theo các địa chỉ email mà Thành viên đã đăng ký. Nếu Thành viên không muốn nhận thư,Thành viên có thể gửi Thông báo vào mail tailieuxanh2020@gmail.com, tailieuxanh.com sẽ ngừng cung cấp thông tin.

5. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

tailieuxanh.com đề nghị Thành viên thông báo mọi trường hợp về cho Ban Chăm Sóc Khách Hàng của tailieuxanh.com tại địa chỉ email tailieuxanh2020@gmail.com

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.