Thị trường Logistics đường hàng không Việt Nam tháng 8, 8 tháng năm 2021 và dự báo

"PHẦN 1: VẬN CHUYỂN, LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA THEO ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 
1.1. Vận chuyển hàng hóa
1.2. Luân chuyển hàng hóa
PHẦN 2. PHÂN TÍCH SÂU TÌNH HÌNH XUẤT/NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA MỘT SỐ NHÓM HÀNG TIÊU BIỂU 
2.1. Dệt may xuất khẩu 
2.1.1. Tình hình chung 
2.1.2. Chi tiết lượng xuất khẩu các chủng loại hàng dệt may theo cảng hàng không 
2.1.3. Chi tiết xuất khẩu dệt may bằng đường hàng không theo thị trường và tỷ trọng 
2.2. Rau quả xuất khẩu 
2.2.1. Tình hình chung 
2.2.2. Chi tiết lượng xuất khẩu các chủng loại hàng rau quả theo cảng hàng không 
2.2.3. Chi tiết xuất khẩu rau quả bằng đường hàng không theo thị trường và tỷ trọng 
2.3. Máy vi tính sản phẩm Điện tử và linh kiện xuất khẩu 
2.3.1. Tình hình chung 
2.3.2. Chi tiết lượng xuất khẩu các chủng loại máy vi tính, sản phẩm Điện tử và linh kiện theo cảng hàng không 
2.3.3. Chi tiết xuất khẩu theo thị trường và tỷ trọng 
2.4. Điện thoại xuất khẩu 
2.4.1. Tình hình chung 
2.4.2. Chi tiết lượng xuất khẩu các chủng loại điện thoại theo cảng hàng không 
2.4.3. Chi tiết xuất khẩu điện thoại bằng đường hàng không theo thị trường và tỷ trọng 
2.5. Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu 
2.5.1. Tình hình chung 
2.5.2. Chi tiết lượng nhập khẩu các chủng loại máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện theo cảng hàng không 
2.5.3. Chi tiết nhập khẩu máy tính, sản phẩm Điện tử và linh kiện đường hàng không theo thị trường và tỷ trọng 
2.6. Sản phẩm sắt thép nhập khẩu 
2.6.1. Tình hình chung 
2.6.2. Chi tiết lượng nhập khẩu các chủng loại sắt thép theo cảng hàng không 
2.6.3. Chi tiết nhập khẩu sắt thép bằng đường hàng không theo thị trường và tỷ trọng 
2.7. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu 
2.7.1. Tình hình chung 
2.7.2. Chi tiết lượng nhập khẩu các chủng loại máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng theo cảng hàng không 
2.7.3. Chi tiết nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng bằng đường hàng không theo thị trường, phương thức giao hàng và tỷ trọng 
PHẦN 3. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 
3.1.Vận tải hàng không trong nước 
3.2. Vận tải hàng không thế giới 
3.3. Triển vọng và thách thức trong vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ bằng đường hàng không 
 "

MUA TẠI ĐÂY

BÀI CÙNG NHÓM