Bản tin Nhựa và Hóa chất số tuần 41 năm 2021 (phát hành ngày 11/10/2021)

MUA TẠI ĐÂY

"Nhập khẩu hóa chất từ thị trường Trung Quốc 8 tháng đầu năm 2021 đạt … tỷ USD, … 61% so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu một số loại hóa chất từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 như: Amoni clorua, Muội carbon, Axit terephthalic tinh chế, Axit sunfuric, Oxit silic, Vinyl chloride monomer, Toluene diisocyanate, Canxi clorua, L-threonine, Nhôm hydroxide, Calcium phosphate, Butanediol...
Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 9/2021 ước đạt … nghìn tấn, …. 5,3% về lượng so với tháng 8/2021. Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 8 tháng đầu năm 2021 từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc tăng mạnh; từ thị trường Mỹ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.
Theo thống kê của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt … USD, chiếm 2% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam. Dự báo trong năm 2021, Thái Lan vẫn là một trong 10 thị trường lớn nhất của sản phẩm nhựa xuất khẩu của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu tăng trên …% so với năm 2020.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
Tổng quan kinh tế
NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT
Nhiều mặt hàng hóa chất nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất từ thị trường Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2021
Tham khảo một số lô hàng hoá chất nhập khẩu từ ngày 28/9 đến ngày 05/10/2021
NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU
Tình hình nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ ngày 28/9 đến ngày 05/10/2021
Tham khảo một số lô hàng nguyên liệu nhựa nhập khẩu từ ngày 28/9 đến ngày 05/10/2021
Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc tăng mạnh
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu trong 8 tháng đầu năm 2021
XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA
Tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa từ ngày 28/9 đến ngày 05/10/2021
Tham khảo một số lô hàng sản phẩm nhựa xuất khẩu từ ngày 28/9 đến ngày 05/10/2021
Dự kiến xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Thái Lan tăng trên 30% trong năm 2021
Tham khảo doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Thái Lan 8 tháng đầu năm 2021
TIN THẾ GIỚI
Tham khảo giá hóa chất và chất dẻo nguyên liệu tại thị trường Trung Quốc

DANH MỤC HÌNH
Cơ cấu thị trường xuất khẩu hóa chất của Trung Quốc 7 tháng đầu năm 2021
Kim ngạch nhập khẩu hoá chất từ thị trường Trung Quốc năm 2020 - 2021
Tham khảo thị trường nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 8 tháng đầu năm 2021
Cơ cấu thị trường cung cấp chất dẻo nguyên liệu 8 tháng đầu năm 2021
Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Thái Lan năm 2020 - 2021
Cơ cấu sản phẩm nhựa xuất khẩu tới Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2021

DANH MỤC BẢNG
Thị trường xuất khẩu hóa chất của Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2021 (HS 28,29)
Tham khảo chủng loại hoá chất đợc nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc 8 tháng đầu năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm 2020
Tham khảo chủng loại hoá chất đợc nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc 8 tháng đầu năm 2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất từ thị trường Trung Quốc 8 tháng đầu năm 2021
Tham khảo giá một số lô hàng hoá chất nhập khẩu (từ ngày 28/9 đến ngày 05/10/2021)
Tham khảo thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa tuần qua
Tham khảo một số lô hàng nguyên liệu nhựa nhập khẩu (từ ngày 28/9 đến ngày 05/10/2021)
Tham khảo thị trường nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu trong 8 tháng đầu năm 2021
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 8 tháng đầu năm 2021
Tham khảo thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa tuần qua
Tham khảo giá một số lô hàng sản phẩm nhựa xuất khẩu (tuần từ ngày 28/9 đến ngày 05/10/2021)
Tham khảo thị trường lớn cung cấp mặt h́ng tấm, phiến, ḿng nhựa (HS 3920, 3921) cho thị trường Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2021
Tham khảo xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Thái Lan tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021
Tham khảo doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2021
Tham khảo giá hóa chất và chất dẻo nguyên liệu tại thị trường Trung Quốc
 "

BÀI CÙNG NHÓM
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.