THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN 9 THÁNG NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO

MUA TẠI ĐÂY

"

Giá phân bón vẫn tăng mạnh do nguồn cung thắt chặt khi giá khí đốt tăng cao, nguồn cung từ Trung Quốc hạn chế do tình trạng thiếu năng lượng cho sản xuất ở nước này trong khi nhu cầu đang tăng trở lại tại hầu hết các thị trường. Dự báo thị trường phân bón nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu phân bón trong thời gian tới sẽ biến động như thế nào… tất cả sẽ có trong “Thông tin thị trường phân bón 9 tháng năm 2021 và dự báo”.

MỤC LỤC
I. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung, cầu phân bón thế giới    
2. Diễn biến giá phân bón thế giới    
3. Dự báo thị trường phân bón thế giới    
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung, cầu   
- Về nguồn cung:    
+ Tình hình sản xuất    
+ Tình hình nhập khẩu    
- Về cầu
+ Tình hình xuất khẩu    
2. Diễn biến giá phân bón trong nước   
3. Dự báo thị trường phân bón trong nước   
- Dự báo về sản xuất, tiêu thụ    
+ Dự báo sản xuất   
+ Dự báo nhập khẩu    
+ Dự báo tiêu thụ trong nước    
+ Dự báo xuất khẩu    
- Dự báo giá phân bón    
III. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN    
1. Tình hình xuất khẩu phân bón 9 tháng năm 2021    
- Khối lượng xuất khẩu   
- Thị trường xuất khẩu    
2. Tình hình nhập khẩu    
- Khối lượng nhập khẩu    
- Chủng loại phân bón nhập khẩu    
- Giá phân bón nhập khẩu    
- Thị trường phân bón nhập khẩu    
- Doanh nghiệp phân bón nhập khẩu    
IV. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG THỜI GIAN TỚI    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng phân Urea sản xuất từ năm 2018 đến tháng 9/2021    
Biểu đồ 2: Sản lượng phân NPK sản xuất từ năm 2018 đến tháng 9/2021    
Biểu đồ 3: Giá Urea Phú Mỹ tại một số địa phương từ đầu năm 2019 đến nay    
Biểu đồ 4: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình trong năm 2019-T9/2021    
Biểu đồ 5: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình trong năm 2019-T9/2021    
Biểu đồ 6: Cơ cấu chủng loại phân bón nhập khẩu của nước ta trong 8 tháng năm 2021  
Biểu đồ 7: Tham khảo cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón theo kim ngạch trong tháng 8/2021   

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá phân bón trên thị trường thế giới tháng 9/2021    
Bảng 2: Giá bán lẻ trung bình một số chủng loại phân bón tại các địa phương trong tháng 9/2021   
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu phân bón tháng 8/2021    
Bảng 4: Chủng loại phân bón nhập khẩu 8 tháng năm 2021    
Bảng 5: Giá một số chủng loại phân bón nhập khẩu 8 tháng năm 2021    
Bảng 6: Thị trường nhập khẩu phân bón tháng 8/2021    
Bảng 7: Tham khảo top doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đạt kim ngạch cao trong tháng 8/2021

"

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.