Bản tin Sản phẩm gỗ và Hàng thủ công mỹ nghệ số tuần 41 năm 2021 (phát hành ngày 11/10/2021)

MUA TẠI ĐÂY

"Theo ước tính, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Anh trong tháng 9/2021 đạt … triệu USD, … 41,9% so với tháng 9/2020. Tuy nhiên, tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Anh ước đạt … triệu USD, … 25% so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn ước đạt … tỷ USD, … 26% so với cùng kỳ năm 2020. 
Tính chung, 9 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu gỗ sồi ước đạt … nghìn m³, trị giá …. triệu USD, … 19,5% về lượng và .. 39,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong tuần từ ngày 28/9/2021 đến 05/10/2021, Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ các thị trường trên thế giới đạt …. triệu USD, … 37,2% so với tuần trước. 
Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu mây, tre, cói, thảm trong kỳ từ 14/9/2021 đến 27/9/2021 đạt … triệu USD, tăng 35,2% so với kỳ trước. 
Malaysia: Malaysia đang xác định một số thị trường mới có tiềm năng cao như Bắc Mỹ, Canada và Trung Đông, để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của ngành công nghiệp nội thất. Theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Trồng trọt và Hàng hóa Malaysia, đây là những thị trường có nhu cầu đối với các sản phẩm từ gỗ rừng nhiệt đới. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN 
THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý NGÀNH SẢN PHẨM GỖ VÀ TCMN 
TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU 
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Anh tăng khá 
Xuất khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn tăng trưởng khả quan 
Tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ trong tuần 
Mỹ là thị trường cung cấp gỗ sồi lớn nhất chiếm 65,3% tổng lượng nhập khẩu 
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ EU tăng mạnh
Tình hình nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong tuần 
Xuất khẩu hàng mây, tre, cói, thảm trong kỳ 
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 
Malaysia đẩy mạnh xuất khẩu đồ nội thất sang các thị trường tiềm năng như Bắc Mỹ, Canada và Trung Đông 
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Belarus đã thực hiện các tiêu chuẩn thuế quan mới…
THAM KHẢO 
Việt Nam – Mỹ ký Thỏa thuận về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp 
Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới 

DANH MỤC HÌNH
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Anh qua các tháng năm 2020 - 2021
Tình hình nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Anh các tháng năm 2020 – 2021
Kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn của Việt Nam qua các tháng năm 2020 – 2021
Lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ EU

DANH MỤC BẢNG
Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường Anh trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021
Mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ Anh nhập khẩu tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021
Thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ Anh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021
Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ hàng đầu của Việt Nam tới thị trường Anh trong tháng 8 và 8 tháng năm 2021
Mặt hàng đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn xuất khẩu tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021
Đồ nội thất phòng khách và phòng ăn xuất khẩu tới các thị trường tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021
Tham khảo giá một số lô hàng sản phẩm gỗ xuất khẩu trong tuần
Trị giá nhập khẩu gỗ sồi nguyên liệu của Việt Nam từ năm 2020 – 2021
Một số chủng loại gỗ sồi nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2021
Thị trường cung cấp gỗ sồi cho Việt Nam 8 tháng đầu năm 2021
Một số chủng loại gỗ nhập khẩu từ EU tháng 8/2021 và 8 tháng đầu năm 2021
Các thị trường trong EU cung cấp gỗ nguyên liệu cho Việt Nam trong tháng 8/2021 và 8 tháng đầu năm 2021
Một số doanh nghiệp nhập khẩu gỗ nguyên liệu đạt kim ngạch cao từ thị trường EU trong 8 tháng đầu năm 2021
Một số thị trường đứng đầu về cung cấp gỗ nguyên liệu cho Việt Nam trong tuần từ ngày 28/9/2021 đến 05/10/2021
Một số lô hàng gỗ nguyên liệu nhập khẩu tuần từ ngày 28/9/2021 đến 05/10/2021
Một số lô hàng mây, tre, cói, thảm xuất khẩu trong kỳ
 "

BÀI CÙNG NHÓM
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.