THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU 9 THÁNG NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO

MUA TẠI ĐÂY

"THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU 9 THÁNG 
NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO

Giá dầu thô thế giới tháng 9/2021 biến động trong xu hướng tăng mạnh do lo ngại nguồn cung ngày càng thắt chặt khi nhu cầu tăng được thúc đẩy bởi các chương trình kích thích kinh tế và nới lỏng giản cách, trong bối cảnh việc triển khai tiêm chủng vắc - xin được đẩy nhanh. Dự báo thị trường xăng dầu trong nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu xăng dầu trong thời gian tới sẽ biến động như thế nào…tất cả sẽ có trong “Thông tin thị trường xăng dầu 9 tháng năm 2021 và dự báo”.

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ   
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI    

1. Diễn biến cung cầuxăng dầu thế giới    
+ Nguồn cung:    
+ Nhu cầu:    
- Nhập khẩu dầu của Ấn Độ tăng lên mạnh    
- Nhập khẩu dầu thô của châu Á trong tháng 8/2021    
2. Diễn biến giá xăng dầu thế giới    
3. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới    
- Nguồn cung    
- Nhu cầu    
- Dự báo giá    
- Khủng hoảng năng lượng đe dọa kinh tế toàn cầu    
II. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC    
1. Tình hình sản xuất    
2.Diễn biến giá    
3. Tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu 9 tháng năm 2021    
3.1. Xuất khẩu dầu thô    
- Khối lượng xuất khẩu dầu thô    
- Giá xuất khẩu    
3.2. Xuất khẩu xăng dầu    
- Khối lượng xuất khẩu xăng dầu    
- Giá xuất khẩu    
- Thị trường xuất khẩu    
3.3. Nhập khẩu dầu thô    
- Khối lượng nhập khẩu dầu thô    
- Giá nhập khẩu    
3.4. Nhập khẩu xăng dầu các loại    
- Khối lượng xăng dầu nhập khẩu    
- Chủng loại xăng dầu nhập khẩu    
- Giá xăng dầu nhập khẩu    
- Thị trường nhập khẩu    
4. Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước    
- BSR: Doanh thu 8 tháng năm đạt 60.805 tỷ đồng    
- 8 tháng đầu năm 2021: GAS đảm bảo cấp khí liên tục, hoàn thành    
- 8 tháng năm 2021, PVN báo lãi gấp 3 lần cùng kỳ    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ


Biểu đồ 1: Diễn biến giá dầu thô kỳ hạn WTI và Brent trên thị trường thế giới từ đầu năm 2020 đến nay    
Biểu đồ 2: Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm 2020 đến nay    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu 8 tháng năm 2021    
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường nhập khẩu xăng dầu 8 tháng năm 2021    
Biểu đồ 4: Lợi nhuận ròng của BSR từ quí I/2019 đến quí II/2021    


DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Hà Nội ngày 25/9/2021    
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu xăng dầu các loại trong 8 tháng năm 2021    
Bảng 3: Chủng loại xăng dầu nhập khẩu trong 8 tháng năm 2021    
Bảng 4: Giá chủng loại xăng dầu nhập khẩu 8 tháng năm 2021    
Bảng 5: Thị trường nhập khẩu xăng dầu các loại trong 8 tháng năm 2021    

 "

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.