THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI MÀU 10 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO

MUA TẠI ĐÂY

"

Thị trường kim loại màu thế giới: Cuộc khủng hoảng năng lượng đang lan rộng trên toàn cầu không chỉ hỗ trợ giá dầu thô và khí tự nhiên tăng mạnh, mà còn tác động lớn tới giá kim loại trong thời gian gần đây.

Làn sóng cắt giảm nguồn cung kim loại đang lan rộng từ Trung Quốc sang châu Âu, xuất phát từ cuộc khủng hoảng năng lượng lan rộng khắp toàn cầu do tình trạng thiếu hụt từ khí tự nhiên đến than đá và dầu mỏ gây thiếu điện và làm tăng giá điện, đẩy chi phí sản xuất kim loại tăng mạnh.

Tình hình nhập khẩu kim loại màu của Việt Nam: Nhập khẩu kim loại màu về Việt Nam trong tháng 10/2021 ước đạt 140 nghìn tấn, trị giá 969 triệu USD, giảm 1,5% về lượng, nhưng tăng 4,1% về trị giá so với tháng 9/2021; giảm 13,0% về lượng và tăng 27,5% về trị giá so với cùng kỳ 2020. Tính chung trong 10 tháng năm 2021, nhập khẩu kim loại màu về Việt Nam đạt 1,67 triệu tấn, trị giá 7,21 tỷ USD, tăng 11,3% về lượng và tăng 48,6% về trị giá so với cùng kỳ 2020...

Những phân tích và dự báo cụ thể được thông tin chi tiết trong "THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI MÀU 10 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"


MỤC LỤC

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT    
1. Thị trường kim loại màu thế giới   
2. Tình hình nhập khẩu kim loại màu của Việt Nam   
2.1. Thị trường cung cấp   
2.2. Chủng loại nhập khẩu    
2.2.1 Đồng các loại    
2.2.2 Nhôm các loại    
2.2.3 Kẽm các loại    
2.2.4 Chì các loại    
2.2.5 Niken các loại    
3. Nhận định và dự báo    
 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG

BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn LME   
Biểu đồ 2: Giá nhôm kỳ hạn 3 tháng trên sàn LME   
Biểu đồ 5: Giá và lượng nhập khẩu kim loại màu qua các tháng   
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường cung cấp kim loại màu cho Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2021    

BẢNG

Bảng 1: Nguồn cung kim loại màu tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021    
Bảng 2: Chủng loại đồng nhập khẩu trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021    
Bảng 3: Chủng loại nhôm nhập khẩu trong tháng 9 và 9 tháng năm 2021    
Bảng 4: Chủng loại kẽm nhập khẩu trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021    
Bảng 5: Chủng loại chì nhập khẩu trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021    
Bảng 6: Chủng loại niken nhập khẩu trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021    

 "

BÀI CÙNG NHÓM
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.