PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU; XU HƯỚNG CUNG, CẦU CÁC LOẠI PHÂN BÓN TRONG 10 THÁNG NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO

MUA TẠI ĐÂY

"Trong tháng 10/2021, khủng hoảng năng lượng, đặc biệt là giá khí tự nhiên tăng cao, trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị đứt gãy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường phân bón thế giới, dẫn đến giá một số mặt hàng phân bón đã tăng lên mức kỷ lục trong nhiều năm. Thông tin thị trường phân bón trong nước và quốc tế cũng như diễn biến xuất nhập khẩu nhóm hàng này được thông tin chi tiết trong “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU; XU HƯỚNG CUNG, CẦU CÁC LOẠI PHÂN BÓN TRONG 10 THÁNG NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO”

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT    

I. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung cầu và giá phân bón trên thế giới trong tháng 10/2021   
2. Xu hướng sản xuất, tiêu thụ phân bón thế giới trong thời gian tới   
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC    
2.1 Xu hướng cung cầu và diễn biến giá thị trường phân bón trong nước tháng 10/2021    
2.2 Xu hướng sản xuất, tiêu thụ phân bón trong nước    
III. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN    
3.1. Tình hình xuất khẩu phân bón    
3.1.1 Tình hình xuất khẩu chung   
3.1.2. Thị trường xuất khẩu    
3.2. Tình hình nhập khẩu phân bón    
Biểu đồ 2: Lượng phân bón nhập khẩu qua các tháng năm 2019 – 2021    
3.2.1 Tình hình nhập khẩu chung    
3.2.2 Thị trường nhập khẩu    
3.2.3 Các chủng loại phân bón nhập khẩu    
3.2.3.1 Phân Kali    
3.2.3.2 Phân DAP    
3.2.3.3 Phân NPK   
3.2.3.4 Phân SA    
3.2.3.5 Phân Urê    
3.2.3.6 Phân bón MAP    
IV. NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG

BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Lượng phân bón xuất khẩu khẩu qua các tháng năm 2019 – 2021    
Biểu đồ 2: Lượng phân bón nhập khẩu qua các tháng năm 2019 – 2021    
Biểu đồ 3: Giá nhập khẩu bình quân phân bón năm 2019 - 2021    
Biểu đồ 4: Cơ cấu một số thị trường chính cung cấp phân bón cho Việt Nam    

BẢNG

Bảng 1: Thị trường xuất khẩu phân bón của Việt Nam trong  tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021    
Bảng 2: Thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021    
Bảng 3: Thị trường nhập khẩu phân Kali của Việt Nam trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021    
Bảng 4: Thị trường nhập khẩu phân DAP của Việt Nam trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021    
Bảng 5: Thị trường nhập khẩu phân NPK của Việt Nam trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021    
Bảng 6: Thị trường nhập khẩu phân SA của Việt Nam trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021    
Bảng 7: Thị trường nhập khẩu phân Urê của Việt Nam trong  tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021    
Bảng 8: Thị trường nhập khẩu phân MAP trong  tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021    

 "

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.