THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG SỮA THÁNG 10, 10 THÁNG NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO

MUA TẠI ĐÂY

"
TÓM TẮT
Trong 10 tháng năm 2021, thị trường sữa Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực: tăng trưởng sản lượng, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng so với cùng kỳ, doanh nghiệp sữa trong nước đạt kết quả kinh doanh khả quan nhờ vào sự tăng trưởng của thị trường nội địa. Tuy nhiên, trong tháng 10/2021, giá sữa nguyên liệu thế giới tiếp tục được củng cố bởi nhu cầu nhập khẩu toàn cầu vững chắc sẽ có tác động đến giá sữa trong nước, đặc biệt vào dịp cuối năm, dịp Lễ, Tết.


MỤC LỤC
1. Tình hình sản xuất
1.1. Thế giới
- Sản lượng sữa tại các nước, khu vực xuất khẩu sữa chính trên thế giới gồm:
+ Mỹ
+ New Zeland
+ EU
+ Australia
1.2. Việt Nam
- Sản lượng sữa tươi
- Sản lượng sữa bột
2. Diễn biến giá
2.1. Thế giới
2.1.1. Chỉ số giá sữa thế giới
2.1.2. Diễn biến giá sữa tại một số khu vực xuất khẩu sữa chính trên thế giới
- Tây Âu
- Châu Úc
- Nam Mỹ
2.1.3. Dự báo xu hướng giá sữa thế giới
2.2. Việt Nam
2.2.1. Diễn biến giá sữa bán lẻ trong nước
2.2.2. Dự báo giá sữa trong nước
3. Tình hình nhập khẩu sữa của Việt Nam
3.1. Kim ngạch nhập khẩu
3.2. Thị trường nhập khẩu
3.3. Cơ cấu chủng loại sản phẩm sữa nhập khẩu
4. Tình hình xuất khẩu sữa của Việt Nam
4.1. Kim ngạch xuất khẩu
4.2. Thị trường xuất khẩu
4.3. Cơ cấu chủng loại sản phẩm sữa xuất khẩu
4.4. Dự báo
5. Thông tin tham khảo

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng sữa tươi theo tháng (2020-9/2021)
Biểu đồ 2: Sản lượng sữa bột theo tháng (2020-9/2021)
Biểu đồ 3: Chỉ số giá sữa thế giới theo tháng (1/2020-8/2021)
Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam  
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường nhập khẩu sữa 8 tháng năm 2021
Biểu đồ 6: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa nhập khẩu theo kim ngạch 8 tháng năm 2021
Biểu đồ 7: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam (2020-8/2021)
Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sữa 8 tháng năm 2021
Biểu đồ 9: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa xuất khẩu theo kim ngạch 8 tháng năm 2021

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng sữa tại một số quốc gia, khu vực trên thế giới 8T-2021
Bảng 2: Giá sữa tại một số thị trường xuất khẩu chính trên thế giới ngày 16/9/2021
Bảng 3: Giá bán lẻ một số sản phẩm sữa dành cho trẻ 0-6 tháng tuổi tháng 9/2021
Bảng 4: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường (2020 - 8/201)
Bảng 5: Top 10 doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa cao trong 8 tháng năm 2021
Bảng 6: Kim ngạch nhập khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa 8 tháng năm 2021
Bảng 7: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường tháng 8 năm 2021
Bảng 8: Kim ngạch xuất khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa 8 tháng năm 2021
Bảng 9: Top 10 doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu sữa và sản phẩm từ sữa cao trong 8 tháng năm 2021"

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.