THÔNG TIN NGÀNH HÀNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NGUYÊN LIỆU 10 THÁNG NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO

MUA TẠI ĐÂY

"

Tháng 10/2021, giá ngô, đậu tương tại Mỹ giảm nhưng tăng tại một số thị trường khác do nhu cầu nội địa tăng. Dự báo, giá ngô, đậu tương thế giới trong tháng tới giảm do nguồn cung dồi dào, trong khi nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc và một số nước giảm.

 Thông tin phân tích thị trường thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong nước và quốc tế cũng như diễn biến xuất nhập khẩu nhóm hàng này được thông tin chi tiết trong “THÔNG TIN NGÀNH HÀNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NGUYÊN LIỆU 10 THÁNG NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO”.


MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT    

1. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN  NUÔI VÀ NGUYÊN LIỆU THẾ GIỚI    
1.1 Mặt hàng đậu tương   
1.2. Mặt hàng ngô   
2. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU TACN&NL    
2.1. Kim ngạch nhập khẩu  
2.2. Thị trường nhập khẩu    
2.3. Giá nhập khẩu TACN&NL    
2.4. Một số chủng loại nhập khẩu TACN&NL chính về Việt Nam    
2.4.1. Khô đậu tương    
2.4.2. Chất tổng hợp và bổ trợ    
2.4.3. Bột thịt xương    
2.5. Doanh nghiệp nhập khẩu    
3. NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO    
 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG

BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Nhập khẩu TACN&NL về Việt Nam năm 2019 – 2021    
Biểu đồ 2: Lượng và giá nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam năm 2020 - 2021    
Biểu đồ 3: Trị giá nhập khẩu chất tổng hợp và bổ trợ của Việt Nam năm 2019- 2021    
Biểu đồ 4: Lượng và giá nhập khẩu bột thịt xương qua các tháng từ tháng 1/2020    


BẢNG

Bảng 1: Một số thị trường chính cung cấp TACN&NL 9 tháng đầu năm 2021    
Bảng 2: Giá nhập khẩu trung bình một số mặt hàng TACN&NL 9 tháng năm 2021    
Bảng 3: Chủng loại nhập khẩu TACN&NL 7 tháng đầu năm 2021    
Bảng 4: Thị trường cung cấp khô đậu tương cho Việt Nam 9 tháng năm 2021    
Bảng 5: Giá nhập khẩu khô đậu tương từ các thị trường 9 tháng năm 2021    
Bảng 6: Thị trường cung cấp CTH&BT cho Việt Nam 9 tháng năm 2021    
Bảng 7:Thị trường cung cấp bột thịt xương cho Việt Nam 9 tháng năm 2021    

 

"

BÀI CÙNG NHÓM
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.