XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY NĂM 2021 VÀ TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU NĂM 2022

MUA TẠI ĐÂY

"Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, nhưng ngành dệt may Việt Nam vẫn có sự bứt phá mạnh, đặc biệt trong những tháng không phải giãn cách. Ước tính, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam năm 2021 đạt…tỷ USD, tăng…% so với năm 2020 nhưng vẫn thấp hơn mức xuất khẩu của năm 2019… %. 
Hiện nguy cơ bùng phát dịch trở lại vẫn rất lớn, triển vọng xuất khẩu hàng dệt may năm 2022 sẽ đi theo chiều hướng nào? Những yếu tố nào có thể tác động đến hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam thời gian tới sẽ được trình bày cụ thể trong báo cáo “XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY NĂM 2021 VÀ TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU NĂM 2022”.


MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT    
1. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may 11 tháng năm 2021    
1.1 Về kim ngạch xuất khẩu    
1.2 Về chủng loại xuất khẩu    
1.3 Về thị trường xuất khẩu    
2. Dự báo xuất khẩu hàng dệt may năm 2021 và triển vọng năm 2022    
2.1 Nhận định và dự báo xuất khẩu hàng dệt may năm 2021    
2.2 Triển vọng xuất khẩu hàng dệt may năm 2022    
2.2.1 Đánh giá về nhu cầu hàng dệt may thế giới    
2.2.2 Đánh giá về hoạt động sản xuất hàng dệt may của các quốc gia cạnh tranh với Việt Nam    
2.2.2.1Thị trường Bangladesh    
2.2.2.2Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ    
2.2.2.3 Thị trường Ấn Độ    
2.2.2.4 Thị trường EU    
2.2.3 Đánh giá về vị trí của Việt Nam trong tổng xuất khẩu hàng dệt may toàn cầu    
2.2.4 Nhận định về triển vọng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam năm 2022    

 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam qua các tháng năm 2020 và 2021   
Biểu đồ 2: Cơ cấu chủng loại hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường nhập khẩu hàng may mặc của Việt Nam   
Biểu đồ 4: Trị giá nhập khẩu hàng dệt may toàn thế giới giai đoạn 2016-2020    
Biểu đồ 5: Chỉ số sản xuất hàng dệt may và hàng may mặc của Bangladesh qua các năm tài chính 2017-18 đến 2020-21    
Biểu đồ 6: Chỉ số sản xuất hàng dệt may và hàng may mặc của Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2018-2020 và 5 tháng đầu năm 2021    
Biểu đồ 7: Chỉ số sản xuất hàng dệt may và sản xuất quần áo của Ấn Độ từ năm tài chính 2012-13 đến 2020-21 và 2 quý đầu năm tài chính 2021-22    
Biểu đồ 8: Chỉ số sản xuất hàng dệt và may mặc của EU giai đoạn 2017-2020 và 9 tháng năm 2021    

BẢNG
Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng trong xuất khẩu của Top 10 thị trường xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất toàn cầu giai đoạn 2017-2020    "

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.