THÔNG TIN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA 11 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO

MUA TẠI ĐÂY

"Theo thống kê sơ bộ, xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong tháng 11/2021, đạt 440 triệu USD, tăng 7,7% so với tháng 10/2021 và tăng 30,1% so với tháng 11/2020. Tính chung tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 11 tháng năm 2021 đạt khoảng 4,42 tỷ USD tăng 34,2% so với cùng kỳ năm 2020. 
Xuất khẩu sản phẩm nhựa đã tăng trở lại sau khi bị gián đoạn vì dịch Covid - 19. Cơ cấu sản phẩm, thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa và xu hướng tiêu dùng của thế giới được cập nhật trong “THÔNG TIN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA 11 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”


 MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT    
1. SƠ BỘ KẾT QUẢ XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA TRONG 11 THÁNG NĂM 2021    
2. XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2021    
2.1. Về các thị trường nhập khẩu các sản phẩm nhựa    
2.2. Về chủng loại nhựa xuất khẩu    
3. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG    
3.1. Thị hiếu tiêu dùng trên thế giới đối với mặt hàng sản phẩm nhựa    
3.2 Dung lượng thị trường sản phẩm nhựa tại một số thị trường lớn    
4. KẾT LUẬN    DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam trong năm 2020 - 2021    
Biểu đồ 2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 10 tháng năm 2021    
Biểu đồ 3: Cơ cấu chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu trong 10 tháng năm 2021    
BẢNG
Bảng 1: Thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 10 tháng năm 2021   
Bảng 2: Chủng loại sản phẩm nhựa Việt Nam xuất khẩu trong 10 tháng năm 2021    
Bảng 3: Một số thị trường lớn cung cấp mặt hàng sản phẩm nhưa gia dụng (HS 3924) cho thị trường Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2021    
Bảng 4: Một số thị trường lớn cung cấp mặt hàng tấm, phiến, màng nhựa nói chung (HS3920, 3921) trong 10 tháng năm 2021    

 "

BÀI CÙNG NHÓM
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.