THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA 11 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO

MUA TẠI ĐÂY

"11 tháng năm 2021, xuất khẩu cá tra của Việt Nam ước đạt… so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu cá tra của Việt Nam đã có nhiều tín hiệu khả quan, nhiều thị trường tiêu thụ cá tra có dấu hiệu phục phục hồi trở lại như… và Việt Nam vẫn là thị trường cung cấp cá da trơn chủ yếu tới các thị trường.
    Dự báo nhu cầu nhập khẩu cá tra tại nhiều thị trường có xu hướng…  xuất khẩu cá tra của Việt Nam sẽ… trong thời gian tới.
    Thông tin chi tiết được cập nhật trong “THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA 11 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT   

I. SƠ BỘ KẾT QUẢ XUẤT KHẨU CÁ TRA THÁNG 11 NĂM 2021    
II. XUẤT KHẨU CÁ TRA THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2021    
2.1    Tình hình xuất khẩu cá tra    
2.2    Giá xuất khẩu trung bình cá tra và một số lô hàng đạt giá cao    
III. XUẤT KHẨU CÁ TRA SANG MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG    
3.1    Thị trường Mỹ    
3.1.1    Nhập khẩu cá da trơn của Mỹ và thị phần của Việt Nam ở Mỹ    
3.1.2    Tình hình xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Mỹ    
3.2    Thị trường Braxin    
3.2.1    Nhập khẩu cá da trơn của Braxin và thị phần của Việt Nam tại Braxin    
3.2.2    Tình hình xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Braxin    
3.3    Thị trường Nga    
3.3.1    Nhập khẩu cá da trơn của Nga và thị phần của Việt Nam tại Nga    
3.3.2    Tình hình xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Nga    
IV. NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Xuất khẩu cá tra của Việt Nam năm 2020 – 2021    
Biểu đồ 2: Giá xuất khẩu trung bình cá tra của Việt Nam năm 2020 – 2021    

BẢNG
Bảng 1: Tham khảo giá xuất khẩu trung bình cá tra sang một số thị trường trong 10 tháng năm 2021    
Bảng 2: Giá một số lô hàng cá tra của Việt Nam xuất khẩu đạt giá cao    
Bảng 3: Thị trường và chi tiết sản phẩm cá tra xuất khẩu của Việt Nam 10 tháng năm 2021    
Bảng 4: Thị trường cung cấp cá da trơn cho Mỹ 9 tháng năm 2021    
Bảng 5: Tham khảo giá một số lô hàng cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt giá cao trong tháng 10/2021    
Bảng 6: Thị trường cung cấp cá da trơn cho Braxin 9 tháng năm 2021    
Bảng 7: Tham khảo giá xuất khẩu một số lô hàng cá tra của Việt Nam sang Braxin đạt giá cao trong tháng 10/2021    
Bảng 8: Thị trường cung cấp cá da trơn cho Nga 9 tháng năm 2021    

 "

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.