THÔNG TIN XUẤT KHẨU TÔM 11 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TRIỂN VỌNG

MUA TẠI ĐÂY

"Xuất khẩu tôm tháng 11/2021 của Việt Nam đã tăng trở lại so với cùng kỳ năm 2020. Dự tính xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2021 đạt 3,899 tỷ USD, tăng 5,6% về trị giá so với năm 2020, chiếm 47% tổng trị giá xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Cơ hội và thách thức cho xuất khẩu tôm tới một số thị trường trong giai đoạn đầu năm 2022 được phân tích chi tiết trong : “THÔNG TIN XUẤT KHẨU TÔM 11 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TRỂN VỌNG”.

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT 
  

I. SƠ BỘ KẾT QUẢ XUẤT KHẨU TÔM THÁNG 11 NĂM 2021    
II. XUẤT KHẨU TÔM THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2021    
III. XUẤT KHẨU TÔM TỚI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG   
3.1. Thị trường Mỹ   
3.1.1 Nhập khẩu tôm của Mỹ và thị phần tôm của Việt Nam ở Mỹ   
3.1.2 Các lô hàng tôm bị FDA từ chối    
3.1.3 Mỹ tăng thuế chống bán phá giá đối với tôm xuất khẩu của Ấn Độ lên 7,15%    
3.1.4 Tình hình xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Mỹ    
3.2. Thị trường Australia    
3.3. Thị trường Hàn Quốc    
3.4. Thị trường tôm Trung Quốc    
3.5. Thị trường tôm Nhật Bản    
3.5.1. Nhập khẩu tôm của Nhật Bản và thị phần tôm Việt Nam    
3.5.2. Tình hình xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Nhật Bản    
IV. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG TÔM THẾ GIỚI    
4.1 Xuất khẩu tôm thịt của Ecuador dự kiến tăng trong năm 2022    
4.2  Hạn ngạch tôm nước lạnh năm 2022 của Greenland dự kiến đạt 118 nghìn tấn    
4.3 Sản lượng tôm năm 2021 của thế giới phục hồi    
4.4 Sản lượng tôm năm 2021 của Mêhicô    
4.5 Xuất khẩu tôm của Ecuador 10 tháng năm 2021    
V. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO    
5.1 Dự báo thị trường tôm Mỹ    
5.2 Dự báo thị trường tôm Hàn Quốc    
5.3 Dự báo thị trường tôm Australia    
5.4 Dự báo thị trường tôm Trung Quốc    
5.5 Dự báo thị trường tôm Nhật Bản    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2020 – 2021    
Biểu đồ 2: Giá xuất khẩu trung bình tôm của Việt Nam năm 2019 – 2021    
Biểu đồ 3: Nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2020 – 2021   
Biểu đồ 4: Giá nhập khẩu trung bình tôm vào Mỹ năm 2019 – 2021    
Biểu đồ 5: Số lô hàng tôm nhập khẩu vào Mỹ bị từ chối vì liên quan đến kháng sinh cấm năm 2002 – 2021    
Biểu đồ 6: Nhập khẩu tôm của Nhật Bản năm 2020 – 2021    16
Biểu đồ 7: Giá nhập khẩu trung bình tôm của Nhật Bản năm 2019 – 2021    
BẢNG
Bảng 1: Thị trường xuất khẩu tôm của Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2021    
Bảng 2: Tham khảo giá một số lô hàng tôm thẻ Việt Nam xuất khẩu tới Mỹ trong tháng 11/2021    
Bảng 3: Tham khảo giá xuất khẩu một số lô hàng tôm của Việt Nam tới Australia tháng 11/2021    
Bảng 4: Tham khảo giá xuất khẩu một số lô hàng tôm tới Hàn Quốc tháng 11/2021    
Bảng 5:Tham khảo giá xuất khẩu một số lô hàng tôm tới Trung Quốc trong tháng 11/2021    
Bảng 6: Thị trường cung cấp tôm cho Nhật Bản tháng 10 và 10 tháng năm 2021    
Bảng 7: Giá xuất khẩu một số lô hàng tôm tới Nhật Bản tháng 11/2021    

 "

BÀI CÙNG NHÓM
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.