AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN

Học sinh biết được mức độ nguy hiểm của điện đối với cơ thể người 2. Kĩ năng : Hiểu được các tác dụng của dụng cụ bảo vệ điện trong nhà độ : Học sinh tập trung phát biểu xây dựng bài II/ Chuẩn bị : HS nghiên cứu kĩ SGK | AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I Mục tiêu 1. Kiến thức Học sinh biết được mức độ nguy hiểm của điện đối với cơ thể người 2. Kĩ năng Hiểu được các tác dụng của dụng cụ bảo vệ điện trong nhà 3. Thái độ Học sinh tập trung phát biểu xây dựng bài II Chuẩn bị HS nghiên cứu kĩ SGK III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như ghi ở SGK 3. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu I Dòng điện qua cơ thể người có dòng điện qua cơ thể ngừơi có thể thể gây nguy hiểm gây ra nguy hiểm 1. Dòng điện có thể đi qua cơ GV Ta phải cầm bút thử điện thể người như thế nào thì bút thử điện sáng HS Phải nắm vào thanh kim loại trên bút GV Cho HS làm TN như hình SGK C1 Phải cầm bút thử điện sao HS Thực hiện cho thanh kim loại chạm vào tay . GV Hãy hoàn thành phần nhận Nhận xét xét SGK - Đi qua HS -Đi qua -mọi GV Hãy cho biết giới hạn nguy hiểm khi dòng điện qua cơ thẻ - mọi người HS Trả lời như ghi ở SGK GV Lấy ví dụ về mức độ nguy hiểm của dòng điện khi qua cơ thể HS Trả lời II Tác dụng của cầu chì HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu hiện C3 Khi bị đoản mạch thì cầu tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì chì sẽ đứt GV Làm TN như hình HS Quan sát GV Đóng công tắc và ghi số chỉ của ampekế HS Thực hiện III Các quy tắc an toàn điện GV Khi đoản mạch thì CĐDĐ sgk như thế nào HS Rất lớn GV Hãy cho biết ý nghĩa các số ghi ở cầu chì hình HS Trả lời HOẠT ĐỘNG 3 Tìm hiểu các quy tắc an toàn điện GV Cho HS thảo luận và đọc phần này ở SGK HS Thực hiện trong 2 phút GV Hãy nêu các qui tắc an toàn điện Học sinh trả lời phần III sgk GV Quan sát hình . Em .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG