ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng, vẽ được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng. 2. Kĩ năng: Biết làm TN để tạo ra được ảnh của vật qua gương phẳng và xác định được vị trí của ảnh để nghiên cứu tính chất ảnh của gương. 3. Thái độ: Rèn luyện thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu một hiện tượng nhìn thấy mà không cầm thấy được (trừu tượng ). | ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG I Mục tiêu 1. Kiến thức Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phang vẽ được ảnh của một vật đặt trước gương phăng. 2. Kĩ năng Biết làm TN để tạo ra được ảnh của vật qua gương phăng và xác định được vị trí của ảnh để nghiên cứu tính chất ảnh của gương. 3. Thái độ Rèn luyện thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu một hiện tượng nhìn thấy mà không cầm thấy được trừu tượng . II Chuẩn bị 1. GV Một gương phăng có giá đỡ một tấm kính trong có giá đỡ hai cây nến diêm một tờ giấy hai vật giống nhau 2 cục pin . 2. HS Mỗi nhóm như trên. III Phương pháp dạy học Vấn đáp đàm thoại thuyết trình trực quan IV Tiến trình 1 Ổn định tổ chức Kiểm diện học sinh 2 Kiểm tra bài cũ - Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng 5d Trả lời BT SBT 5đ b Vẽ vị trí đặt gương - Làm bài tập SBT trang 6 a Vẽ tia phản xạ. Định luật Năm học 2007 - 2008 1 Tia phản xạ nằm trong mặt phang chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới. Góc phản xạ bằng góc tới. Bài tập A. 200 I - Pháp tuyến IN chia đôi góc SIR thành 2 góc i và i với i i - Vẽ mặt gương vuông góc với pháp tuyến IN GV sửa hoàn chỉnh cho HS vẽ vào Năm học 2007 - 2008 2 3 Giảng bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY- TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC Hoạt động 1 Tổ chức tình huống hoc tập Có bao giờ nhìn thấy ảnh của mình trong gương lại lộn ngược Bây giờ các em hãy đặt gương nằm ngang mặt phản xạ quay lên trên và đưa gương vào sát người để xem ảnh của mình trong gương. Có gì khác với ảnh các em vẫn thấy ảnh lộn ngược đầu quay xuống dưới . Tại sao lại có hiện tượng đó Hoạt động 2 Tìm hiểu tính chất không hứng được trên màn của ảnh tạo bởi gương phẳng - HS bố trí thí nghiệm như hình sgk và hoàn chỉnh câu kết luận Lưu ý HS đặt gương thẳng đứng vuông góc với tờ giấy phẳng. Hoạt động 3 Tìm hiểu về độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng Hướng dẫn học sinh bố trí thí nghiệm như hình sgk -Muốn biết ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn hay bằng vật thì ta phải làm thế nào Lấy thước đo rồi so sánh kết quả Đo chiều cao của vật .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    49    1    30-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.