ẢNH CỦA VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

Nêu đuợc tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng .Vẽ đuợc ảnh của vật tạo bởi gương phẳng 2. Kĩ năng : Làm được thí nghiệm : Tạo ra ảnh của một vật qua gương phẳng và xác định được vị trí của ảnh để nghiên cứu tính chất ảnh của gương phẳng độ : Rèn luyện thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tuợng nhìn thấy ảnh một vật qua gương | ẢNH CỦA VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG I Mục tiêu 1. Kiến thức Nêu đuợc tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng .Vẽ đuợc ảnh của vật tạo bởi gương phẳng 2. Kĩ năng Làm được thí nghiệm Tạo ra ảnh của một vật qua gương phẳng và xác định được vị trí của ảnh để nghiên cứu tính chất ảnh của gương phẳng 3. Thái độ Rèn luyện thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tuợng nhìn thấy ảnh một vật qua gương II Chuẩn bị viên Tranh vẽ phóng lớn hình một gương phẳng có giá đỡ một tấm kinh trong hai cây nến một tờ giấy hai vật bấc kì giống nhau 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ sgk III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Em hãy phát biêu định luận phản xạ ánh sáng Hãy xác định tia sáng SI hình sau R M N I HS Trả lời GV Nhận xét ghi điêm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như nêu ở sgk 4. Bài mới PHƯƠNG NỘI DUNG PHÁP I Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng Thí nghiệm C1 HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiêu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng GV Bố trí thí nghiệm như hính sgk Kết luận HS Quan sát Ảnh của một vật tạo bởi gương GV Em thấy gì trong phẳng không hứng được trên màn chắn gương gọi là ảnh ảo HS Ảnh của viên pin GV Ảnh này có hứng được trên màng không HS Không C2 GV Đưa một miếng Kết luận Độ lớn của ảnh của một bìa làm màn chắn ra sau vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của gương để kiểm tra dự đoán vật GV Em quan sát lại ảnh này có hứng được trên màn không C3 HS Không Kết luận GV Cho học sinh ghi Điểm sáng và ảnh của nó tạo vào vở phần kết luận bởi gương phẳng cách gương một GV Như vậy độ lớn khoảng cách bằng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    1    24-06-2021