BÀI HAI MƯƠI BẢY SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (Tiếp theo)

Nhận biết được hiện tượng ngưng tụ là quá trình ngược của bay hơi. Tìm được ví dụ thực tế về sự ngưng tụ. 2. Biết cách tiến hành thí nghiệm để kiểm tra dự đoán về sự ngưng tụ xảy ra nhanh hơn khi giảm nhiệt độ. 3. Thực hiện được thí nghiệm trong bài và rút ra được kết luận. 4. Sử dụng đúng thuật ngữ: Dự đoán, thí nghiệm, kiểm tra dự đoán, đối chứng, chuyển từ thể sang thể . | BÀI HAI MƯƠI BẢY SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ Tiếp theo I. MỤC TIÊU 1. Nhận biết được hiện tượng ngưng tụ là quá trình ngược của bay hơi. Tìm được ví dụ thực tế về sự ngưng tụ. 2. Biết cách tiến hành thí nghiệm để kiểm tra dự đoán về sự ngưng tụ xảy ra nhanh hơn khi giảm nhiệt độ. 3. Thực hiện được thí nghiệm trong bài và rút ra được kết luận. 4. Sử dụng đúng thuật ngữ Dự đoán thí nghiệm kiểm tra dự đoán đối chứng chuyển từ thể . sang thể . II. CHUẨN BỊ Hai cốc thủy tinh giống nhau nước có pha màu nước đá đập nhỏ nhiệt kế khăn lau. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ - Sự bay hơi là gì - Tốc độ bay hơi phụ thuộc các yếu tố nào 3. Bài mới CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG Hoạt động 1 Kiểm tra việc vạch kế hoạch thực hiện thí nghiệm kiểm tra. Hoạt động 2 Trình bày dự đoán về sự ngưng tụ. Giáo viên giới thiệu với học sinh về sự ngưng tụ như đã trình bày trong SGK. Nếu như tăng nhiệt độ để cho chất lỏng bay hơi nhanh vậy muốn dễ quan sát sự ngưng tụ ta phải tăng hay giảm nhiệt độ Hoạt động 3 Làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán. Mục đích Giảm nhiệt độ của Kết hợp trong việc Kiểm tra bài cũ Vạch ra kế hoạch thí nghiệm kiểm tra về các yếu tố phụ thuộc của sự bay hơi như đã hướng dẫn trong Tiết 26. II. SỰ NGƯNG TỤ 1. Tìm cách quan sát sự ngưng tụ. a. Dự đoán Hiện tượng chất lỏng biến thành hơi là sự bay hơi còn hiện tượng hơi biến thành chất lỏng gọi là sự ngưng tụ. Ngưng tụ là quá trình ngược của sự bay hơi có thể cho phép dự đoán rằng khi giảm nhiệt độ quá trình ngưng tụ xảy ra nhanh hơn. b. Thí nghiệm kiểm tra Dụng cụ thí nghiệm không khí để làm sự ngưng tụ của hơi nước trong không khí xảy ra nhanh hơn. Giáo viên hướng dẫn cách bố trí và tiến hành thí nghiệm hình 62 bao gồm hai cốc cốc đối chứng và cốc thí nghiệm. Lưu ý đặt hai cốc này khá xa nhau. Khi đổ nước phải cẩn thận tránh nước rơi ra ngoài lau khô cốc và quan sát kết quả. Dành cho học sinh giỏi Làm cách nào để giảm nhiệt độ của nuớc trong cốc thí nghiệm Ngoài cách trên còn có cách nào đểm kiểm tra kết quả

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG