BÀI HAI MƯƠI BỐN SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC

1. Nhận biết và phát biểu được những đặc điểm cơ bản của sự nóng chảy. 2. Vận dụng được kiến thức trên để giải thích một số hiện tượng đơn giản. 3. Bước đầu biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm, cụ thể là từ bảng này biết vẽ đường biểu diễn và từ đường biểu diễn biết rút ra những kết luận cần thiết. II. CHUẨN BỊ Giá đỡ. Kiềng và lưới đốt. Một cốc đốt, một nhiệt kế, một ống nghiệm và que khuấy. Đèn cồn. Băng phiến tán nhỏ | BÀI HAI MƯƠI BỐN SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC I. MỤC TIÊU 1. Nhận biết và phát biểu được những đặc điểm cơ bản của sự nóng chảy. 2. Vận dụng được kiến thức trên để giải thích một số hiện tượng đơn giản. 3. Bước đầu biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệ m cụ thể là từ bảng này biết vẽ đường biểu diễn và từ đường biểu diễn biết rút ra những kết luận cần thiết. II. CHUẨN BỊ Giá đỡ. Kiềng và lưới đốt. Một cốc đốt một nhiệt kế một ống nghiệm và que khuấy. Đèn cồn. Băng phiến tán nhỏ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra bài cũ không Bài mới CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG Hoạt động 1 Tổ chức tình huống học tập. Cho học sinh theo dõi mẩu tin ở phần đầu bài và nêu câu hỏi đặt vấn đề Làm sao người ta có thể đúc được bằng đồng to như vậy. Hoạt động 2 Giới thiệu thí nghiệm về sự nóng chảy. Giáo viên lắp ráp thí nghiệm về sự nóng chảy của băng phiến trên bàn giáo viên. Giới thiệu các dụng cụ thí nghiệm và chức năng của nó. Chú ý trong thí nghiệm này người ta không đun nóng trực tiếp ống nghiệm đựng băng phiến mà Làng Ngũ Xã ở Hà Nội nổi tiếng về nghề đúc đồng. Năm 1677 các nghệ nhân của làng này đã đúc thành công pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen là một trong những pho tượng đồng lớn nhất nước ta. Tượng cao có khối lượng 4000kg hiện đang được đặt tại đền Quán Thánh Hà Nội. I. SỰ NÓNG CHẢY 1. Phân tích kết quả thí nghiệm - Dùng đèn cồn đun nước đến khi nhiệt độ của nước đạt đến 600C thì cứ sau 1 phút ghi lại nhiệt độ một lần và theo dõi thể của băng phiến ta thu được kết quả như sau Thời gian Nhiệt độ Thể 0 60 rắn nhúng ống nghiệm này trong bình 1 63 rắn nước. Bằng cách này toàn bộ 2 66 rắn băng phiến trong ống nghiệm sẽ 3 69 rắn cùng nóng dần lên. 4 72 rắn Trong quá trình thí nghiệm 5 75 rắn người ta theo dõi sự tăng nhiệt độ 6 77 rắn của băng phiến theo thời gian 7 79 rắn người ta quan sát thể của băng 8 80 rắn và phiến người ta thu được kết quả lỏng thí nghiệm như bảng bên. 9 80 rắn và Qua bảng ta thấy được thời gian lỏng ban đầu nhiệt độ tăng theo thời 10 80 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG