CHƯƠNG I: QUANG HỌC

Phát biểu được định luật về sự truyền thẳng của ánh sáng. -Nhận biết được các loại chùm sáng: Hội tụ, phân kỳ, song song. -Vận dụng được định luật về sự truyền thẳng của ánh sáng để giải thích một số hiện tượng đơn giản ( ngắm đường thẳng, sự tạo thành bóng tối, bóng nửa tối, nhật thực, nguyệt thực,.) | MỤC TIÊU CHƯƠNG I QUANG HỌC. 1. NÊU ĐƯỢC MỘT SỐ THÍ DỤ VỀ NGUỒN SÁNG. -Phát biểu được định luật về sự truyền thẳng của ánh sáng. -Nhận biết được các loại chùm sáng Hội tụ phân kỳ song song. -Vận dụng được định luật về sự truyền thẳng của ánh sáng để giải thích một số hiện tượng đơn giản ngắm đường thẳng sự tạo thành bóng tối bóng nửa tối nhật thực nguyệt thực . 2. PHÁT BIỂU ĐƯỢC ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. - Nêu được các đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng . -Vận dụng được định luật phản xạ ánh sáng để giải thích một số hiện tượng quang học đơn giản liên quan đến sự phản xạ ánh sáng và vẽ ảnh tạo bởi gương phẳng. 3 .Biết sơ bộ về đặc điểm của ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi và gương cầu lõm. -Nêu được một số thí dụ về việc sử dụng gương cầu lồi và gương cầu lõm trong đời sống hàng ngày. Tiết 1 NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG- NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG. A. MỤC TIÊU thức -Bằng TN HS nhận thấy Muốn nhận biết được ánh sáng thì ánh sáng đó phải truyền vào mắt ta ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta. -Phân biệt được nguồn sáng và vật sáng. Nêu được thí dụ về nguồn sáng và vật sáng. 2. Kỹ năng Làm và quan sát các TN để rút ra điều kiện nhận biết ánh sáng và vật sáng. 3. Thái độ Biết nghiêm túc quan sát hiện tượng khi chỉ nhìn thấy vật mà không cầm được. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. Mỗi nhóm Hộp kín bên trong có bóng đèn và pin. C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. Quan sát thí nghiệm lập luận lôgic đi đến khẳng định. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. ỔN ĐỊNH 1 phút. HOẠT ĐỘNG 1 3 phút TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP. GV nêu câu hỏi -Một người mắt không bị tật bệnh có khi nào mở mắt mà không nhìn thấy vật để trước mắt không Khi nào ta mới nhìn thấy một vật -HS . -Các em hãy nhìn ảnh chụp ở đầu chương và trả lời xem trên miếng bìa viết chữ gì -Ảnh ta quan sát được trong gương -HS Quan sát thực trên gương phẳng có tính chất gì GV tóm lại Những hiện tượng trên đều có liên quan đến ánh sáng và ảnh của các vật quan sát được trong các loại gương mà ta sẽ xét ở chương .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG