ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG

thức:-Nhận biết được bóng tối, bóng nửa tối và giải thích. -Giải thích được vì sao có hiện tượng nhật thực và nguyệt thực. năng: Vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng giải thích một số hiện tượng trong thực tế và hiểu được mọt số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng. BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. Mỗi nhóm: 1 đèn pin,1 cây nến (Thay bằng một vật hình trụ) 1 vật cản bằng bìa dày, 1 màn chắn. GV: Một tranh vẽ nhật thực và nguyệt thực. . | ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -Nhận biết được bóng tối bóng nửa tối và giải thích. -Giải thích được vì sao có hiện tượng nhật thực và nguyệt thực. 2. Kỹ năng Vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng giải thích một số hiện tượng trong thực tế và hiểu được mọt số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. Mỗi nhóm 1 đèn pin 1 cây nến Thay bằng một vật hình trụ 1 vật cản bằng bìa dày 1 màn chắn. GV Một tranh vẽ nhật thực và nguyệt thực. C. PHƯƠNG quan mô tả. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HOC. ỔN ĐỊNH. 1 phút HOẠT ĐỘNG 1 KIỂM TRA-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP. 7 phút TRA HS 1 Phát biểu định luật truyền -HS dưới lớp lắng nghe ý kiến của thẳng của ánh sáng. Vì vậy đường truyền của tia sáng được biểu diễn như thế nào Chữa bài tập 1. HS2 Chữa bài tập 2 và 3. HS3 Chữa bài tập 4. bạn nêu nhận xét. CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP. Tại sao thời xưa con người đã biết nhìn vị trí bóng nắng để biết giờ trong ngày còn gọi là đồng hồ Mặt trời HOẠT ĐỘNG 2 QUAN SÁT HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM BÓNG TỐI BÓNG NỬA TỐI 15 phút TỐI BÓNG NỬA TỐI. THÍ NGHIỆM 1 -Yêu câu HS làm theo các bước -Nghiên cứu SGK chuân bị TN. -Quan sát hiện tượng trên màn chắn. GV hướng dẫn HS để đèn ra xa bóng đèn rõ nét. ăn Trả lời C1. Trả lời câu C1 a vật cản đến màn chắn. V ẽ đường truyền tia sáng từ đèn Ánh sáng truyền thẳng nên vật cản S đã chắn ánh sáng tạo nên vùng tối. Nhận xét Trên màn chắn đặt sau Nguồn sáng Vật cản vật cảc có một vùng không nhận Vùng tối được ánh sáng từ nguồn sáng tới gọi Vùng sáng. GDMT khi sinh hoạt hay học tập cần phải đảm bảo đủ sáng nếu không sẽ hại đến sức khỏe. Tuy nhiên nếu có quá nhiều nguồn sáng như đèn đường dèn giao thông . sẽ gây ô nhiễm ánh sáng ảnh hường đến tâm lí con người hệ sinh thái . và còn gây lãng phí điện năng. Do vậy chúng ta cần dùng nguồn sáng vừa đủ tắt đèn khi không cần thiết sử là bóng tối. dụng dụng cụ chiếu sáng phù hợp THÍ NGHIỆM 2 -Cây nến to đốt cháy hoặc bóng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    10    1    16-05-2021