BÀI HAI MƯƠI HAI NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI

1. Nhận biết được cấu tạo và công dụng của các loại nhiệt kế khác nhau. 2. Phân biệt được nhiệt gian Celsius (Xenxiut) và nhiệt giai Fahrenheit (Farenhai) và có thể chuyển đổi nhiệt độ từ nhiệt giai này sang nhiệt độ tương ứng của nhiệt giai kia. II. CHUẨN BỊ 3 chậu thủy tinh, mỗi chậu đựng một ít nước. Một ít nước đá. Một phích nước nóng. Một nhiệt kế rượu, một nhiệt kế thủy ngân, một nhiệt kế ytế. Hình vẽ lớn các loại nhiệt kế. . | BÀI HAI MƯƠI HAI NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI I. MỤC TIÊU 1. Nhận biết được cấu tạo và công dụng của các loại nhiệt kế khác nhau. 2. Phân biệt được nhiệt gian Celsius Xenxiut và nhiệt giai Fahrenheit Farenhai và có thể chuyển đổi nhiệt độ từ nhiệt giai này sang nhiệt độ tương ứng của nhiệt giai kia. II. CHUẨN BỊ 3 chậu thủy tinh mỗi chậu đựng một ít nước. Một ít nước đá. Một phích nước nóng. Một nhiệt kế rượu một nhiệt kế thủy ngân một nhiệt kế ytế. Hình vẽ lớn các loại nhiệt kế. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra bài cũ 1. Cho biết sự nở vì nhiệt của các chất được ứng dụng như thế nào trong cuộc sống và kỹ thuật 2. Cho biết cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của băng kép. Bài mới CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG Hoạt động 1 Tổ c Cho học sinh tìm hiểu câu truyện ở đầu bài để đặt vấn đề về dụng cụ dùng đo nhiệt độ là nhiệt kế. Hoạt động 2 Thí nghi 4 Hướng dẫn học sinh cách pha nước a b c cẩn thận để tránh 4 bỏng cho thêm nước đá vào bình a Hình 56 để có nước lạnh và cho thêm nước nóng vào bình c để có nước ấm. Dùng tay kiểm tra và trả lời câu lức tình huống học tập Mẹ ơi cho con đi đá bóng nhé - Không được đâu Con đang sốt nóng đây này - Con không sốt đâu Mẹ cho con đi nhé ệm về cảm giác nóng lạnh. 1. Nhiệt kế Tiến hành thí nghiệm hình 56. Pha nước vào các bình rồi dùng một tay nhúng vào bình a một tay nhúng vào bình c sau một phút thì nhúng cả hai tay vào bình b. C1 Kết quả thí nghiệm cho thấy cảm giác của tay không cho phép xác định chính xác mức độ nóng lạnh của nước. C1. Hoạt động 3 Tìm hiểu nhiệt kế. Ôn lại mục đích thí nghiệm hình Để chế tạo nhiệt kế người ta lợi 45 và 46 dụng tính chất của nước là nó sôi ở - Hãy cho biết chất lỏng dãn nở 1000C và nước đông thành đá ở 00C vì nhiệt như thế nào và dựa vào tính chất dãn nở vì nhiệt của chất lỏng. Giáo viên tóm tắt cách chế tạo Người ta nhúng nhiệt kế vào nước nhiệt kế theo thí nghiệm minh họa đang sôi chất lỏng trong ống quản hình 57. gặp nóng sẽ nở ra chất lỏng dâng lên n Giáo viên trong ống quản người ta xác định Jfflx . ÍP r

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.