BÀI HAI MƯƠI LĂM SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC (Tiếp theo)

1. Nhận biết được đông đặc là quá trình ngược của quá trình nóng chảy và những đặc điểm của quá trình này. 2. Vận dụng được kiến thức để giải thích một số hiện tượng đơn giản. II. CHUẨN BỊ Giá đỡ. Kiềng và lưới đốt. Một cốc đốt, một nhiệt kế, một ống nghiệm và que khuấy. Đèn cồn. Băng phiến tán nhỏ. | BÀI HAI MƯƠI LĂM SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC Tiếp theo I. MỤC TIÊU 1. Nhận biết được đông đặc là quá trình ngược của quá trình nóng chảy và những đặc điểm của quá trình này. 2. Vận dụng được kiến thức để giải thích một số hiện tượng đơn giản. II. CHUẨN BỊ Giá đỡ. Kiềng và lưới đốt. Một cốc đốt một nhiệt kế một ống nghiệm và que khuấy. Đèn cồn. Băng phiến tán nhỏ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ Băng phiến nóng chảy ở nhiệt độ nào Trong quá trình nóng chảy nhiệt độ của băng phiến thay đổi ra sao 3. Bài mới CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY NỘI DUNG HỌC Hoạt động 1 Tổ chức tình II. SỰ ĐÔNG ĐẶC huống học tập. 1. Dự đoán Dựa vào phần dự đoán Sự đông Nhiệt độ của băng phiến giảm dần đặc và nó sẽ đông đặc trở thành thể rắn. Điều gì xảy ra nếu thôi không đun băng phiến và để nguội Hoạt động 2 Giới thiệu thí 2. Phân tích kết quả thí nghiệm nghiệm về sự đông đặc. Giáo viên lắp ráp thí nghiệm về - Dùng đèn cồn đun nước đến khi sự nóng chảy của băng phiến trên nhiệt độ của nước đạt đến 900C thì tắt bàn Giáo viên. Chú ý trong thí đèn cồn và cứ sau 1 phút ghi lại nhiệt nghiệm này người ta không đun độ một lần và theo dõi thể của băng nóng trực tiếp ống nghiệm đựng phiến ta thu được kết quả như sau băng phiến mà nhúng ống nghiệm Thời gian Nhiệt độ Thể này trong bình nước. Bằng cách 0 86 lỏng này toàn bộ băng phiến trong ống 1 84 lỏng nghiệm sẽ cùng nóng dần lên. 2 82 lỏng Sau khi hệ thống đạt đến 900C 3 81 lỏng thì tắt đèn cồn người ta theo dõi 4 80 lỏng -rắn sự giảm nhiệt độ của băng phiến 5 80 lỏng -rắn theo thời gian người ta quan sát 6 80 lỏng - rắn thể của băng phiến người ta thu được kết quả thí nghiệm như bảng bên. Qua bảng ta thấy được thời gian ban đầu nhiệt độ tăng theo thời gian đến khi băng phiến giảm xuống còn 80OC thì băng phiến hóa rắn trong suốt thời gian hóa rắn nhiệt độ không giảm. Hoạt động 3 Phân tích kết quả thí nghiệm. Từ kết quả thí nghiệm trên hướng dẫn học sinh vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến. Giáo viên hướng dẫn học sinh xác

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.