BÀI HAI MƯƠI SÁU SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ

1. Nhận biết được hiện tượng bay hơi, sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào nhiệt độ, gió và mặt thoáng. Tìm được thí dụ thực tế và nội dung trên. 2. Bước đầu nhận biết cách tìm hiểu tác động của một yếu tố lên một hiện tượng khi có nhiều yếu tố tác động vào cùng một lúc. 3. Vạch được kế hoạch và thực hiện được thí nghiệm kiểm chứng tác động của nhiệt độ, gió và mặt thoáng lên tốc độ bay hơi. II. CHUẨN BỊ Một giá đỡ thí nghiệm, một kẹp vạn. | BÀI HAI MƯƠI SÁU SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ I. MỤC TIÊU 1. Nhận biết được hiện tượng bay hơi sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào nhiệt độ gió và mặt thoáng. Tìm được thí dụ thực tế và nội dung trên. 2. Bước đầu nhận biết cách tìm hiểu tác động của một yếu tố lên một hiện tượng khi có nhiều yếu tố tác động vào cùng một lúc. 3. Vạch được kế hoạch và thực hiện được thí nghiệm kiểm chứng tác động của nhiệt độ gió và mặt thoáng lên tốc độ bay hơi. II. CHUẨN BỊ Một giá đỡ thí nghiệm một kẹp vạn năng. Hai dĩa nhôm nhỏ một cốc nước một đèn cồn. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ Băng phiến đông đặc ở nhiệt độ nào Trình bày những đặc điểm của quá trình nóng chảy và đông đặc. 3. Bài mới CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY NỘI DUNG HỌC Hoạt động 1 Tổ chức tình I. SỰ BAY HƠI huống học tập. 1. Nhớ lại những điều đã học ở Nước có thể tồn tại ở những thể lớp 4 về sự bay hơi nào - Hiện tượng nước biến thành hơi gọi là sự bay hơi. L . z 1 1 M VD1 Nước bay hơi làm khô quần Hình 60 áo khi phơi. Nước mưa trên mặt đường nhựa - Không phải chỉ có nước mới bay đã biến đi đâu khi Mặt Trời xuất hơi mà tất cả các chất lỏng đều bay hiện sau cơn mưa hình 60 hơi. Giáo viên nhấn mạnh mọi chất VD2 Etxăng cũng có thể bay hơi lỏng khác đều bay hơi. mùi etxăng khi nắp bình xăng đậy Yêu cầu học sinh nêu ví dụ về không kín. nước bay hơi và ví dụ về chất lỏng khác bay hơi. Hoạt động 2 Quan sát hiện 2. Sự bay hơi nhanh hay chậm tượng bay hơi và rút ra nhận phụ thuộc vào những yếu tố nào xét về tốc độ bay hơi. a. Quan sát hiện tượng Hướng dẫn học sinh quan sát Trong thực tế có nhiều hiện tượng hình 61 Hãy so sánh hình A1 và A2 B1 và B2 C1 và C2. Mô tả các hiện tượng xảy ra trong các hình vẽ trên từ đó cho nhận xét tốc độ bay hơi phụ thuộc yếu tố nào Hình 61 Cần lưu ý cho học sinh sử dụng đúng các thuật ngữ như tốc độ bay hơi nhiệt độ gió và mặt thoáng . Giáo viên uốn nắn các câu trả lời giúp ta nhận biết sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc các yếu tố nào - Trên hình 61 khi trời râm phơi quần áo lâu khô .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    3    0    21-06-2021