BÀI HAI MƯƠI TÁM SỰ SÔI

Mô tả được hiện tượng sôi và kể được đặc điểm của sự sôi. Biết cách tiến hành thí nghiệm, theo dõi thí nghiệm và khai thác số liệu thu thập được từ thí nghiệm. II. CHUẨN BỊ Giá đỡ thí nghiệm, một kẹp vạn năng, một kiềng và lưới kim loại. Một cố đốt, một đèn cồn, một nhiệt kế có GHĐ 1100C. Một đồng hồ có kim giây. Chép bảng 64 vào vở. | BÀI HAI MƯƠI TÁM SỰ SÔI I. MỤC TIÊU Mô tả được hiện tượng sôi và kể được đặc điểm của sự sôi. Biết cách tiến hành thí nghiệm theo dõi thí nghiệm và khai thác số liệu thu thập được từ thí nghiệm. II. CHUẨN BỊ Giá đỡ thí nghiệm một kẹp vạn năng một kiềng và lưới kim loại. Một cố đốt một đèn cồn một nhiệt kế có GHĐ 110OC. Một đồng hồ có kim giây. Chép bảng 64 vào vở. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ Thế nào là sự bay hơi và thế nào là sự ngưng tụ Giải thích sự tạo thành giọt nước trên lá cây vào ban đêm. 3. Bài mới CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG Hoạt động 1 Tổ chức tình Bình và An đang đun nước Bình huống học tập Giáo viên dựa vào mẩu chuyện vào bài để tốc chức tình huống Hình 63 học tập. - Cuộc tranh luận trên ai đúng ai sai Hoạt động 2 Làm thí nghiệm. Hướng dẫn học sinh lắp thí nghiệm như hình 64 chú ý điều chỉnh sao cho Hình 64 không để bầu nhiệt kế chạm vào đáy bình khi nước có nhiệt độ 400C thì sau 1 phút ghi nhiệt độ một lần vào bảng kết quả. Sau khi nước sôi cứ tiếp tục đun khoảng 2 đến 3 phút nữa. chợt reo lên - A Nước sôi rồi tắt lửa đi thôi. - Nước sôi rồi nhưng cứ đun thêm ít nữa cho nóng già lên - Nước đã sôi rồi thì dù cứ đun mãi nước vẫn không nóng hơn đâu - Vô lý Mình vẫn tiếp tục đun thì nước phải vẫn tiếp tục nóng lên chứ I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI 1. Tiến hành thí nghiệm - Lắp ráp thí nghiệm hình 64. - Đổ vào bình khoảng 100 cm3 nước dùng đèn cồn đun nước. - Lắp nhiệt kế lên giá thí nghiệm. - Khi nước đạt đến 400C thì sau 1 phút ghi nhận nhiệt độ. - Quan sát các hiện tượng xảy ra theo ý sau Trên mặt nước Hiện tượng 1 Có một ít hơi nước Chú ý điều chỉnh lượng nước và bay lên. ngọn lửa đèn cồn sao cho khoảng Hiện tượng 2 Mặt nước bắt đầu 20 phút thì nước sôi. xáo động Chú ý cho học sinh quan sát Hiện tượng 3 Mặt nước xáo động được hiện tượng xảy ra trong quá mạnh hơi nước bay lên nhiều. trình thí nghiệm như sự xuất hiện Trong lòng nước bọt khí ở đáy bình sau đó bọt khí Hiện tượng A Bọt khí xuất hiện ở lớn dần và nổi lên vỡ ra trên mặt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.