BÀI HAI ĐO ĐỘ DÀI (Tiếp theo)

cố các mục tiêu đã học ở Tiết 1, cụ thể: Biết đo độ dài trong một số tình huống thông thường theo quy tắc đo, bao gồm: Ước lượng chiều dài cần đo; Chọn thước đo thích hợp; Xác định GHĐ và ĐCNN của thước đo; Đặt thước đúng, đặt mắt để nhìn và đọc đúng kết quả đo; Biết tính giá trị trung bình các kết quả đo. 2. Rèn luyện tính trung thực thông qua việc ghi kết quả đo. II. CHUẨN BỊ Hình vẽ . Tranh vẽ to minh họa ba trường hợp đầu. | BÀI HAI ĐO ĐỘ DÀI Tiếp theo I. MỤC TIÊU 1. Củng cố các mục tiêu đã học ở Tiết 1 cụ thể Biết đo độ dài trong một số tình huống thông thường theo quy tắc đo bao gồm Ước lượng chiều dài cần đo Chọn thước đo thích hợp Xác định GHĐ và ĐCNN của thước đo Đặt thước đúng đặt mắt để nhìn và đọc đúng kết quả đo Biết tính giá trị trung bình các kết quả đo. 2. Rèn luyện tính trung thực thông qua việc ghi kết quả đo. II. CHUẨN BỊ Hình vẽ . Tranh vẽ to minh họa ba trường hợp đầu cuối của vật không trùng với vạch chia gần sau 1 vạch chia giữa 2 vạch chia và gần trước vạch chia tiếp theo. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định. Câu hỏi kiểm tra bài cũ Đơn vị đo độ dài hợp pháp của Việt Nam là gì GHĐ và ĐCNN của thước là gì Thợ may thường dùng thước gì để đo số đo của cơ thể khách hàng Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Hoạt động 1 Thảo luận về I. CÁCH ĐO ĐỘ DÀI cách đo độ dài. Giáo viên dùng các câu hỏi C1 C1 Tùy học sinh. đến C5 để hướng dẫn thảo luận C2 Trong 2 thước đã cho thước vào bài học. Chú ý uốn nắn các dây và thước kẻ chọn thước dây để câu trả lời của học sinh. đo chiều dài bàn học vì chỉ phải đo 1 Đối với C2 giáo viên cần chú ý hoặc 2 lần. Thước kẻ để đo chiều dài khắc sâu ý Trên cơ sở ước lượng quyển sách vì có ĐCNN 1mm nhỏ gần đúng kết quả độ dài cần đo để hơn bề dài quyển sách nên kết quả chọn thước phù hợp khi đo. đo chính xác hơn. Lưu ý dùng thước kẻ cũng có thể đo được chiều dài bàn học cũ như dùng thước dây đo bề dày quyển sách. Nhưng không chọn như vậy vì độ chính xác không cao do ĐCNN không phù hợp với vật cần đo . Nếu đặt đầu vật không trùng với C3 Đặt thước đo dọc theo chiều dài vạch 0 thì điều gì sẽ xảy ra Giáo cần đo vạch số 0 ngang với một đầu viên thông báo cho học sinh trong của vật. trường hợp này có thể lấy kết quả C4 Đặt mắt nhìn theo hướng vuông bằng hiệu của hai giá trị tương góc với cạnh thước ở đầu kia của vật. ứng ở hai đầu vật. C5. Nếu đầu cuối của vật không trùng với vạch thì đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật. Hoạt động 2 Rút .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG