BÀI MỘT ĐO ĐỘ DÀI

Biết xác định giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo. Rèn luyện các kỹ năng sau đây: - Biết ước lượng gần đúng một số độ dài cần đo. - Đo độ dài trong một số tình huống thông thường. - Biết tính giá trị trung bình các kết quả đo. Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác làm việc trong nhóm. | BÀI MỘT ĐO ĐỘ DÀI I. MỤC TIÊU Biết xác định giới hạn đo GHĐ độ chia nhỏ nhất ĐCNN của dụng cụ đo. Rèn luyện các kỹ năng sau đây - Biết ước lượng gần đúng một số độ dài cần đo. - Đo độ dài trong một số tình huống thông thường. - Biết tính giá trị trung bình các kết quả đo. Rèn luyện tính cẩn thận ý thức hợp tác làm việc trong nhóm. II. CHUẨN BỊ Cho mỗi nhóm - Một thước kẻ có ĐCNN đến mm. - Một thước dây hoặc thước met có ĐCNN đến 0 5 cm. - Chép sẵn ra giấy bảng Bảng đo kết quả đo độ dài . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định. 2. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Hoạt động 1 Tổ chức tình huống học tập Hình 1 Cho học sinh quan sát hình 1 và trả lời câu hỏi Tại sao độ dài của cùng một đoạn dây mà hai chị em lại có kết quả khác nhau Để tránh tranh cãi hai chị em cần phải thống nhất điều gì Hoạt động 2 Ôn lại và ước lượng độ dài của một số đơn vị đo độ dài. Giáo viên có thể đặt câu hỏi gợi ý đơn vị đo độ dài là gì Từ đó giới thiệu cho học sinh biết đơn vị đo chiều dài. - Do gang tay của chị lớn hơn gang tay của em cho nên xảy ra tình trạng có hai kết quả đo khác nhau. - Độ dài của gang tay trong mỗi lần đo có thể khác nhau cách đặt tay không chính xác I. ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI 1. Ôn lại một số đơn vị đo chiều dài Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam là met m Nhỏ hơn met đềximet dm centimet cm milimet mm lớn hơn met là kilomet km . C1 Tìm số thích hợp điền vào ô C1 1 - 10 2 - 100 trống. 3 - 10 4 - 1000 C2 Đánh dấu độ dài một met 2. Ước lượng độ dài trên bàn và kiểm tra lại C2 Dùng phấn vạch đánh dấu khoảng cách trên mặt bàn và dùng thước dây để đo lại. C3 Độ dài gang tay em dài C3 Ước lượng sau đó dùng thước khoảng bao nhiêu cm kẻ kiểm tra lại. Đơn vị đo độ dài của nước Anh 1 inch cm 1 ft foot cm 1 9461 tỉ km 1 4 0 ỳ i jHr H Hình 2 Hoạt động 3 Tìm hiểu dụng cụ II. ĐO ĐỘ DÀI đo độ dài 1. Tìm hiểu dụng cụ đo Yêu cầu học sinh quan sát hình 2 C4. Thợ mộc dùng thước cuộn học và trả lời câu hỏi C4 sinh dùng thước kẻ người bán vải dùng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG