BÀI MƯỜI BA MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

1. Biết làm thí nghiệm để so sánh trọng lượng của vật và lực để kéo vật trực tiếp lên theo phương thẳng đứng. 2. Kể tên được một số máy cơ đơn giản (MCĐG) thường dùng. II. CHUẨN BỊ Hai lực kế có GHĐ 2N đến 5N. Một quả nặng 200g (hoặc một túi cát có trọng lượng tương đương). | BÀI MƯỜI BA MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I. MỤC TIÊU 1. Biết làm thí nghiệm để so sánh trọng lượng của vật và lực để kéo vật trực tiếp lên theo phương thẳng đứng. 2. Kể tên được một số máy cơ đơn giản MCĐG thường dùng. II. CHUẨN BỊ Hai lực kế có GHĐ 2N đến 5N. Một quả nặng 200g hoặc một túi cát có trọng lượng tương đương . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Câu hỏi kiểm tra bài cũ - Trình bày các sử dụng lực kế để đo lực. - Trọng lực là gì Cho biết mối liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng của cùng một vật Bài mới CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG Hoạt động 1 Tổ chức tình huống học tập. Giáo viên giới thiệu tình huống Một ống bê tông fChắc ống này phải đến hai tạY. o o Làm thế nào để đưa ống lên Nđuợc đây như SGK không yêu cầu trả lời nặng bị lăn xuống ngay . Hướng giải quyết ra sao ỊỊBỀỂMồĩ mương. Có thể đưa Ắ _ ống lên băng cách nào Hình 29 . Hoạt động 2 Nghiên cứu các kéo vật lên theo phương thẳng đứng Yêu cầu học sinh đọc mục 1 đặt vấn đề quan sát và đề ra phương án trả lời. I. KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG 1. Đặt vấn đề Nếu chỉ dùng dây liệu có thể kéo vật lên theo phương thẳng đứng vơi một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật được không Hình 30 . Hình 30 Tổ chức làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán. - Để thí nghiệm cần những dụng 2. Thí nghiệm a. Chuẩn bị - Hai lực kế. cụ gì Giáo viên giới thiệu dụng cụ và mục đích của thí nghiệm nhẳm kiểm tra lại phần dự đoán ở mục trên. Câu hỏi dẫn nhập có thể sử dụng dụng cụ gì để kiểm tra Và đo những lực nào - Phát dụng cụ thí nghiệm. - Hướng dẫn cách làm và ghi chép vào bảng kết quả . - Đầu tiên xác định trọng lượng của khối trụ. - Dùng hai lực kế kéo vật lên. - Qua kết quả thí nghiệm hãy trả lời câu C1 Từ kết quả thí nghiệm hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng của vật. Từ đó cho học sinh trả lời câu C2 rút ra kết luận và nhận xét câu - Khối trụ có móc. - Chép bảng vào vở. b. Tiến hành đo - Đo trọng lượng của khối trụ. - Dùng hai lực kế kéo vật lên theo phương thẳng đứng. Học sinh ghi chép kết quả vào bảng ữ Hình 31 kết quả. c. Nhận .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG