BÀI MƯỜI LĂM ĐÒN BẨY

1. Nêu được hai ví dụ về sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống. Xác định được điểm tựa (O), các lực tác dụng lên đòn bẩy đó (điểm O1, O2 và lực F1, F2). 2. Biết sử dụng đòn bẩy trong những công việc thích hợp (biết thay đổi vị trí của các điểm O, O1, O2 cho phù hợp với yêu cầu sử dụng). II. CHUẨN BỊ Lực kế có GHĐ 2N, một khối trụ kim loại có móc nặng 2N. Một giá đỡ có thanh ngang. Tranh vẽ | BÀI MƯỜI LĂM ĐÒN BẨY I. MỤC TIÊU 1. Nêu được hai ví dụ về sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống. Xác định được điểm tựa O các lực tác dụng lên đòn bẩy đó điểm O1 O2 và lực F1 F2 . 2. Biết sử dụng đòn bẩy trong những công việc thích hợp biết thay đổi vị trí của các điểm O Ob O2 cho phù hợp với yêu cầu sử dụng . II. CHUẨN BỊ Lực kế có GHĐ 2N một khối trụ kim loại có móc nặng 2N. Một giá đỡ có thanh ngang. Tranh vẽ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Câu hỏi kiểm tra bài cũ Cho biết lợi ích của MPN Lực kéo vật trên MPN phụ thuộc vào độ nghiêng của MPN như thế nào Bài mới CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY NỘI DUNG HỌC Hoạt động 1 Tổ chức tình huống học tập. Giáo viên giới thiệu phương án Trong việc giải quyết là dùng đòn bẩy. nâng ống bê - .-W -. 11- k O tông khỏi mương còn Hình 37 phương án thứ ba là dùng cần vọt để nâng nó lên hình 37 . Hoạt động 2 Tìm h iểu cấu tạo của đòn bẩy. I. TÌM HIỂU CẤU TẠO CỦA ĐÒN BẨY Giáo viên yêu cầu học sinh đọc Đòn bẩy có một điểm xác định gọi SGK và nêu các yếu tố của đòn là điểm tựa O đòn bẩy sẽ quay quanh bẩy. điểm tựa này. Các yếu tố của đòn bẩy là điểm Trọng lượng của vật cần nâng F1 tác tựa và các điểm đặt lực. dụng vào điểm O1 của đòn bẩy lực Lưu ý rằng đòn bẩy có hai dạng nâng vật F2 tác dụng vào điểm O2 Giáo viên chú ý phân tích cho học sinh thấy xem hình 38 . - Dạng 1 các lực tác dụng ở hai phía của điểm tựa học sinh dễ thấy hơn . - Dạng 2 các lực tác dụng ở cùng một phía với điểm tựa. Bản thân đòn bẩy có trọng lực như vậy F2 tác dụng vào đòn bẩy không những nâng vật mà còn nâng chính đòn bẩy lên. Chú ý rằng điểm tựa là điểm mà chếc đòn sẽ quay quanh điểm này. Giáo viên VD thêm về hoạt động của xà beng dùng di chuyển một hòn đá to trên mặt đất. Trên hình 38 ta có các vị trí như sau 1 O1 2 O 3 O2. _ 4 O1 5 O Hình 38 6 O2. Chú ý Đòn bẩy không thể thiếu yếu tố F2 vì thiếu lực này ta không thể bẩy vật lên được. - Đòn bẩy còn có dạng hai lực tác dụng nằm về một bên so với điểm tựa. VD Dùng xà beng di chuyển một vật nặng trên mặt đất hình 38a . Hoạt động 3 Tìm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    58    2    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.