BÀI MƯỜI MỘT KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

1. Trả lời được câu hỏi: trọng lượng riêng, khối lượng riêng của một chất là gì? 2. Sử dụng được công thức m= và d= để tính khối lượng và trọng lượng của một vật. 3. Sử dụng được bảng số liệu để tra cứu khối lượng riêng và trọng lượng riêng của các chất. 4. Đo được trọng lượng riêng của chất làm quả cân. II. CHUẨN BỊ Một lực kế có GHĐ , một quả cân 200g có móc treo và dây buộc, một bình chia độ có GHĐ 250 cm3 đường kính trong lòng lớn hơn. | BÀI MƯỜI MỘT KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I. MỤC TIÊU 1. Trả lời được câu hỏi trọng lượng riêng khối lượng riêng của một chất là gì 2. Sử dụng được công thức m và d để tính khối lượng và trọng lượng của một vật. 3. Sử dụng được bảng số liệu để tra cứu khối lượng riêng và trọng lượng riêng của các chất. 4. Đo được trọng lượng riêng của chất làm quả cân. II. CHUẨN BỊ Một lực kế có GHĐ một quả cân 200g có móc treo và dây buộc một bình chia độ có GHĐ 250 cm3 đường kính trong lòng lớn hơn đường kính quả cân. Học sinh chuẩn bị một ít muối ăn. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định Câu hỏi kiểm tra bài cũ - Lực kế là gì Cho biết cấu tạo của lực kế. - Cho biết hệ thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật Bài mới CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY NỘI DUNG HỌC Hoạt động 1 Tổ chức tình huống học tập. Giáo viên có thể cho học sinh Ở Ấn Độ thời cổ xửa người ta đã đọc mẩu tin ở phần vào bài từ đó đúc được một cột bằng sắt nguyên đưa ra phương pháp nghiên cứu chất có khối lượng gần 10t. Làm thế tìm cách cân cái cột sắt trên. nào để cân được cột sắt đó Hoạt động 2 Xây dựng khái niệm khối lượng riêng và công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng KLR . Để giải quyết vấn đề trên người I. KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG. 1. Khối lượng riêng - Khối lượng của 1m3 là ta đề ra phương án như câu C1 m 7 8 kg 1000 7800 Phương án thứ nhất không chấp kg nhận được cho nên chọn phương - Vậy khối lượng của cột sắt nguyên án thứ hai Khi biết khối lượng chất sẽ là của 1m3 sắt và thể tích của cột sắt m 7800 kg 0 9 7020 kg thì có thể tính được khối lượng Vậy Khối lượng của một met khối của cột sắt đó. một chất được gọi là KLR của chất Từ bài toán có thể hình thành đó. khái niệm về KLR và thông báo Đơn vị của KLR là kilogam cho học sinh biết đơn vị KLR và trên met khối ký hiệu kg m3 . bảng KLR. Giáo viên giới thiệu bảng KLR 2. Bảng khối lượng riêng của một của một số chất. số chất Giáo viên giới thiệu cách sử Tìm hiểu cấu tạo bảng và cách sử dụng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG