BÀI MƯỜI TÁM SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

1. Tìm được ví dụ trong thực tế chứng tỏ: - Thể tích, chiều di của một vật rắn tăng khi nóng lên, giảm khi lạnh đi. - Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 2. Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt của chất rắn. 3. Biết đọc các biểu bảng để rút ra các kết luận cần thiết. II. CHUẨN BỊ Một quả cầu kim loại và một vòng kim loại. Một đèn cồn, một chậu nước, khăn lau. . | BÀI MƯỜI TÁM SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN I. MỤC TIÊU 1. Tìm được ví dụ trong thực tế chứng tỏ - Thể tích chiều di của một vật rắn tăng khi nóng lên giảm khi lạnh đi. - Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 2. Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt của chất rắn. 3. Biết đọc các biểu bảng để rút ra các kết luận cần thiết. II. CHUẨN BỊ Một quả cầu kim loại và một vòng kim loại. Một đèn cồn một chậu nước khăn lau. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Bài mới CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG Hoạt động 1 Tổ chức tình huống học tập Tháp Eiffel ở Paris thủ đô nước Pháp làm bằng thép nổi tiếng thế giới. Giáo viên có thể sử dụng mẩu tin về tháp Eiffel Epphen do Eiffel 1832-1923 một kỹ sư người Pháp thiết kế . Tháp được xây dựng vào năm 1889 tại Quảng trường Mars nhân dịp Hội chợ Quốc tế thứ nhất tại Paris. Hiện nay tháp này được dùng làm Trung tâm Phát thanh và Truyền hình và là điểm du lịch nổi tiếng Hình 44 Các phép đo chiều cao tháp ngày 01-01-1890 và 01-07-1890 cho thấy trong vòng 6 tháng tháp cao thêm 10cm. Tại sao lại có điều kỳ lạ này Chẳng lẽ một cái thép bằng thép lại có thể lớn lên được sao của Pháp hình 44 . Hoạt động 2 Thí nghiệm về sự nở vì chất rắn 1. Làm thí nghiệm Làm thí nghiệm theo như phần - Trước khi hơ nóng quả cầu khi thả gợi ý trong SGK. Chỉ cho học quả cầu thì quả cầu lọt được qua sinh nhận xét hiện tượng. vòng kim loại. - Sau khi hơ nóng quả cầu thì quả cầu không lọt qua vòng kim loại Hình 45 Giáo viên điều khiển học sinh thảo luận trả lời hình 45 . câu C1 và C2. Tại sao sau khi hơ nóng quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại Tại sao khi nhúng quả cầu vào nước lạnh quả cầu lại lọt qua vòng kim loại Hoạt động 3 Rút ra kết luận. Hướng dẫn học sinh điền từ vào chỗ trống. Chú ý thí nghiệm ở phần trên là thí nghiệm về sự nở khối của chất rắn. Giáo viên giới thiệu bảng ghi độ tăng chiều dài của các thanh kim loại khác nhau với chiều dài ban đầu là 100cm và khi nhiệt độ tăng 2. Trả lời câu hỏi Sau khi hơ nóng quả cầu nở ra không lọt qua vòng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.