CHẤT DẪN ĐIỆN - CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

1. Kiến thức : Học sinh hiểu được Thế nào là chất dẫn điện,chất cách điện,dòng điện trong kim loại .Lấy được một số ví vụ về chất dẫn điện , chất cách diện 2. Kĩ năng : Học sinh làm được các TN ở SGK 3. Thái độ: Học sinh hứng thú , tập trung trong học tập II/ Chuẩn bị : 1 .GV: Các thiết bị TN như hình 2. HS: Nghiên cứu kĩ SGK | CHẤT DẪN ĐIỆN - CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I Mục tiêu 1. Kiến thức Học sinh hiểu được Thế nào là chất dẫn điện chất cách điện dòng điện trong kim loại .Lấy được một số ví vụ về chất dẫn điện chất cách diện 2. Kĩ năng Học sinh làm được các TN ở SGK 3. Thái độ Học sinh hứng thú tập trung trong học tập II Chuẩn bị 1 .GV Các thiết bị TN như hình 2. HS Nghiên cứu kĩ SGK III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. .Kiểm tra cũ GV Dòng điện là gì Hãy lấy ví dụ về một số nguồn điện một chiều mà em biết HS Trả lời GV Nhận xét Ghi điểm chuẩn bị của hs cho bài mới 1. Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như ghi ở sgk 2. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu chất I Chất dẫn điện -chất cách điện dẫn điện -chất cách điện - Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua GV Những chất như thế nào gọi - Chất cách điện là chất là chất dẫn diện không cho dòng điện đi HS Là chất cho được dòng điện qua đi qua GV Thế nào là chất cách điện HS Là chất không cho dòng điện đi qua GV Treo hình vẽ phóng lớn hình lên bảng C1 - Bộ phận dẫn điện là dây HS Quan sát tóc chốt cắm GV Những bộ phận nào dẫn - Bộ phận cách diện là vỏ được điện Bộ ppjhận nào cách điện dây dẫn vỏ nhựa phích cắm HS Trả lời GV Làm TN như hình HS Quan sát GV Vật liệu nào thì đèn sáng Vật liệu nào thì đèn không sáng C2 -Ba vật liệu dẫn điện HS Trả lời Thép nhôm đồng GV Hãy kể một số vật liệu -Ba vật liệu cách điện thường dùng để làm vật cách điện Vật dẫn điện HS - Vật dẫn điện như Đồng Thép nhôm . Nhựa thuỷ tinh sứ - Vật cách điện như Nhựa cao su sứ. GV Hãy nêu một số trường hợp chứng tỏ rằng không khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện II Dòng điện trong kim loại HS Trả lời C4 Hạt nhân mang điện HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu dòng dương các electron mang điện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.