CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN

Học sinh phân biệt được tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn . Đề ra một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn . Kể một số vật liệu phát âm năng: Phân biệt được tiếng ồn của các tranh vẽ sgk độ : Ổn định, trung thực, tư duy trong học tập | CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Mục tiêu 1 .Kiến thức Học sinh phân biệt được tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn . Đề ra một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn . Kể một số vật liệu phát âm 2. Kĩ năng Phân biệt được tiếng ồn của các tranh vẽ sgk 3. Thái độ Ổn định trung thực tư duy trong học tập II Chuẩn bị 1. Giáo viên Tranh vẽ 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ sgk III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra cũ GV Hãy nêu phần ghi nhớ sgk bài phản xạ âm tiếng vang Tại sao để nghe rõ người ta thường đặt bàn tay khum lại sát vào vành tai đồng thời hướng về phía nguồn âm HS Trả lời GV Nhận xét ghi điêm. chuẩn bị của học sinh cho bài mới . 3. Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như nêu sgk 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiêu biện I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn pháp nhận biết chống ô nhiễm tiếng ồn GV Treo hình vẽ phóng lớn hình sgk lên bảng HS Quan sát C1 -Hình Tiếng sấm GV Đây là hình ảnh gì xét gây đau tai HS Tia chớp sấm -Hình Tiếng ồn GV Sấm xét phát ra âm thanh máy khoan làm ảnh hưởng điện thoại lớn không Tiếng ồn HS Rất lớn chợ làm ảnh hưởng tiết học GV Lần lược treo hai ảnh và lên bảng và cho học sinh biết đây cũng là trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồ Kết luận to kéo dai sức GV Vì sao nó lại ô nhiễm tiếng khoẻ và sinh hoạt ồn C2 b và d HS Tiếng ồn quá lớn làm ác các tiếng mình cần nghe GV Cho hs điền vào những phần vào phần kết luận ở sgk II Tìm hiểu biện pháp chống ô nhiễm HS To kéo dài sức khoẻ và tiếng ồn sinh hoạt GV Em nào trả lời được C2 C3 HS b và d - Vặn âm thanh nhỏ lại HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu biện - Trồng nhiều cây xanh pháp chống ô nhiễm tiếng ồn - Xây tường đóng cữa GV Cho hs kẻ bảng ở C3 vào vở GV Có những cách làm giảm C4 tiếng ồn nào trong cá cách ở câu C3 bêtông gỗ . này lá cây . HS Có 3 cách như ở trong bảng GV Em hãy cho biết các biện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG