chương 3 : ĐIỆN HỌC SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT

Nêu được cách làm nhiễm điện do cọ xát Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật đuợc các vật khác năng : Làm được các thí nghiệm sgk độ : Ổn định, tập trung phát biểu xây dựng bài II/ Chuẩn bị: 1. Giáo viên : Một thước bằng nhựa , một quả cầu bằng xốp , một giá đỡ , một mảnh tôn , một mảnh phim nhựa , một bút thử điện. sinh : Nghiên cứu kĩ sgk | chương 3 ĐIỆN HỌC SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT I Mục tiêu thức Nêu được cách làm nhiễm điện do cọ xát Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật đuợc các vật khác 2. Kĩ năng Làm được các thí nghiệm sgk 3. Thái độ Ổn định tập trung phát biểu xây dựng bài II Chuẩn bị 1. Giáo viên Một thước bằng nhựa một quả cầu bằng xốp một giá đỡ một mảnh tôn một mảnh phim nhựa một bút thử điện. 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ sgk III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới . 3. Tình huống bài mới GV nêu tình huống như nêu ở sgk mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu vật nhiễm điện GV Để hiểu rõ vật nhiễm điện như thế nào ta vào thí nghiệm 1 GV Bố trí thí nghiệm như hình a và b I Vật nhiễm điện HS Quan sát GV Dưa thanh nhựa lại gần mảnh giấy vụn hoặc quả cầu xốp . SGK Hãy quan sát hiện tượng Kết luận HS Không có hiện tượng gì Nhiều vật sau khi cọ xát có GV Sau đó dùng mảnh vải khô cọ xát vào thanh nhựa và làm như trên ta thấy có hiện tượng gì khả năng hút các vật khác HS Hút mảnh giấy quả cầu 2 GV Hướng dẫn hs làm TN tương tự bằng cách thay thước nhưa bằng SGK thanh thuỷ tinh cọ xát vào lụa. Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra HS Hút mảnh giấy vụn họăc quả cầu GV Lần lược thay thế thanh thuỷ tinh bằng mảnh nilong sau đó là mảnh phim được cọ xát bằng len . Em thấy hiện tượng như thế nào HS Hút giấy và quả cầu GV Cho hs điền những phần quan sát được vào bảng kẻ sẵn ở sgk HS Thực hiện GV Hướng dẫn hs làm thí nghiệm hình . Đầu tiên mảnh phim chưa cọ xát ta chạm bút thử điện vào bút thử điện có sáng không HS Không GV Dùng len cọ xát vào mảnh phim lấy bút thử điện chạm vào . Kết luận Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện Em haỹ quan sát bút thử điện .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    11    1    02-08-2021