Chương II ÂM HỌC NGUỒN ÂM

Nêu được đặc điểm chung của tất cả các nguồn âm Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp trong cuộc sống năng : Quan sát TN để rút ra đặc điểm của nguồn âm 3 . Thái độ : Ổn định , yêu thích bài học II/ Chuẩn bị : 1. Giáo viên : 1 sợi dây cao su mảnh ,1 dùi trống ,1cái trống , một âm thoa và một búa cao su , 1 tờ giấy và 1 mẫu lá chuối sinh : Chia làm 4 nhóm , mỗi nhóm chuẩn bị một cốc. | Chương II ĂM HỌC NGUỒN ÂM I Mục tiêu 1. Kiến thức Nêu được đặc điểm chung của tất cả các nguồn âm Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp trong cuộc sống 2. Kĩ năng Quan sát TN để rút ra đặc điểm của nguồn âm 3 . Thái độ Ổn định yêu thích bài học II Chuẩn bị 1. Giáo viên 1 sợi dây cao su mảnh 1 dùi trống 1cái trống một âm thoa và một búa cao su 1 tờ giấy và 1 mẫu lá chuối 2. Học sinh Chia làm 4 nhóm mỗi nhóm chuẩn bị một cốc không 1 cốc nước III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra sự chuản bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới Hằng ngày chúng ta thường nghe tiếng cười tiếng đàn . Vậy em có biết âm thanh được phát ra như thế nào không mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HO AT ĐỒNG 1 Tìm hiểu nhận I Nhận biết nguồnn âm biết nguồn âm GV Em hãy yên lặng và lắng Nguồn âm là vật phát ra âm nghe .Hãy cho biêt âm nghe được phát ra từ đâu HS Trả lời GV Vậy nguồn âm là gì HS Là vật phát ra âm GV Hãy kể một số nguồn âm mà em biết HS Tiếng trống tiếng đàn . II Các nguồn âm có chung đặc điểm HOẠT ĐỘNG 2 Các nguồn âm gì có chung đặc điểm gì GV Làm TN như hình SGK HS Quan sát TN C3 Dây cao su dao động phát ra GV Em có nghe âm thanh phát âm thanh ra không HS Dây dao động phát ra âm thanh C4 Cốc thuỷ tinh phát ra âm . GV Làm tiếp TN hình sgk THành cốc dao động HS Quan sát GV Trong trường hợp này vật nào phát ra âm HS Cóc thuỷ tinh GV Vật đó có rung động không Kết luận Khi phát ra âm các vật đều HS Thành cốc rung động dao động GV Ta nhận biết điều đó bằng cách nào HS Trả lời GV Làm TN như hình sgk HS Quan sát GV Âm thoa có dao động không HS Có III Vận dụng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    9    1    20-06-2021
14    4    1    20-06-2021